ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-わくわく-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: わくわく, *わくわく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ice hockey is an exciting sport.アイスホッケーはわくわくするスポーツです。
The men's and women's singles finals at Wimbledon are among the most exciting and popular sports events of the year.ウィンブルゾンで行われる男子と女子のシングルス決勝は、1年で最もわくわくする、そして最も人気のあるスポーツ行事の1つである。
They had an exciting game.かれらはわくわくするような試合をした。
This is the most exciting story that I have ever heard.これほどわくわくする話は聞いたことがない。
The visit to the circus was a big thrill for the children.サーカスに行く事は子供たちにとってとてもわくわくする事だった。
Soccer is an exciting game.サッカーは胸がわくわくするような競技だ。
It is exciting to welcome Jane.ジェーンを出迎える事はわくわくします。
It was an exciting story and he told it well.それは、わくわくするような話で、彼はじょうずに話してくれました。
It is an exciting night event.それはわくわくする夜の行事です。
Everything was exciting to me when I visited Spain for the first time.はじめてスペインに行ったとき、私にとってすべてがわくわくさせるものでした。
Everybody was thrilled by his story.みんな彼の話にわくわくした。
Meg is filled with excitement.メグはわくわくしている。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top