ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-びくびく-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: びくびく, *びくびく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every actor has cold feet just before the beginning of a show.どんな俳優も劇が始まる前にはびくびくするものだ。
A bare word of criticism makes her nervous.一言批判されただけで彼女はびくびくする。
I was a little afraid.少しびくびくしていました。
He always shows cowardice.彼はしょっちゅうびくびくしている。
He is afraid of his own shadow.彼はびくびくしている。
He was scared you would shoot him.彼は君に撃たれるのではないかとびくびくしていた。 [M]
Be timid with reptiles.#A: 爬虫類にびくびくしている。
#B: 爬虫類 に びくびく 為る(する){している}

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must all feel scared, nervous.[JP] 君たち皆 怖くて びくびくしてるんだろ Red John (2013)
This guy's scared of his own shadow.[JP] こいつはびくびくしてる M.I.A. (2015)
Not for the faint of heart.[JP] びくびくしているわけじゃないのよ A Flash of Light (2017)
You look like you're about to shit yourself.[JP] びくびくしてるように見える 13 Sins (2014)
I am through being afraid of you.[JP] あなたにびくびくするのは もううんざり The Scientist (2013)
Why are you so jumpy?[JP] なぜそんなにびくびくしてるんだ? End of the World (2015)
He was scared to death, for fear his wife would talk.[JP] 女房が口を割るんじゃないかと びくびくしていた And Then There Were None (1945)
Unknown to me. Seems jumpy.[JP] 知らないな びくびくしてるようだな Lincoln (2012)
He's nervous. Is he hiding something?[JP] 彼は びくびくしてた 何か隠していたのか? Flight Risk (2012)
Don't get scared. We don't serve the Soviets any longer.[JP] びくびくするな 俺達はソビエト側じゃない Tikhiy Don (1957)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top