ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ひれ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ひれ, *ひれ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
肩巾[ひれ, hire] (n) (arch) shawl (on shoulder of woman's dress) [Add to Longdo]
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
悲恋物語[ひれんものがたり, hirenmonogatari] (n) tragic love story; tale of tragic love [Add to Longdo]
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P) [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] (n,vs) proportion; (P) [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおうじて, hireinioujite] (n) {comp} proportional [Add to Longdo]
比例区[ひれいく, hireiku] (n) (See 小選挙区) proportionally represented constituency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The whole nation cringed to this dictator through fear.全国民は恐怖からこの独裁者の前にひれ伏した。
"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."「学園の廊下で、濃厚なキスシーン・・・聞いたぞ聞いたぞ」「濃厚じゃなーい!話に尾ひれ付いてるって・・・」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was born with it. We call it his lucky fin.[JP] 生まれつきなんだ 幸運のひれって呼んでるんだ Finding Nemo (2003)
And, although it is not widely known, it is also the season of groveling.[JP] それからこれはあまり一般には知られてないけど、 ひれ伏すシーズンでもあるんだ。 When Harry Met Sally... (1989)
They bow down before us.[JP] 彼らは私たちの前にひれ伏す。 Pom Poko (1994)
I'd be more than happy to do the traditional Christmas grovel.[JP] 喜んで伝統的なクリスマスの ひれ伏しのお詫びをするよ。 When Harry Met Sally... (1989)
- What's wrong with his fin?[JP] - このひれどうしたの? Finding Nemo (2003)
I ask nicely, but she refuses. What does she want me to do, beg?[JP] 頼んだのに断った ひれ伏せとでも言うのか Beauty and the Beast (1991)
Calm down. Alternate wiggling your fins and your tail.[JP] 落ち着いて 交互にひれと尻尾を動かすんだ Finding Nemo (2003)
Hold my fin.[JP] ひれにつかまって Finding Nemo (2003)
I'm gouty, I'm wonderful to see.[JP] 人がひれ伏す公爵様 Gosford Park (2001)
If you put one fin on that boat...[JP] もしひれをボートにでもつけたら... Finding Nemo (2003)
You're OK. How's the lucky fin?[JP] よし大丈夫だな 幸運のひれはどう? Finding Nemo (2003)
Just so you know, he's got a little fin.[JP] ご存知かとは思いますが 息子はひれが小さくて Finding Nemo (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
披歴[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top