ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โต้ตอบ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โต้ตอบ, *โต้ตอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้ตอบ(v) reply, See also: answer, respond, Example: แม้ผมต้องใช้เวลาโต้ตอบกับเขาทั้งๆ ที่เขียนอังกฤษได้ช้า แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: มีหนังสือไปมา, ตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
โต้ตอบ(v) counter, See also: respond, oppose, react, retaliate, Syn. ตอบโต้, Ant. เฉย, เฉยเมย, เฉยชา, Example: ถึงจะเจ็บปวดอย่างไร พี่ก็ไม่คิดจะโต้ตอบน้องชาย, Thai Definition: ทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต้ตอบก. มีหนังสือไปมา, ตอบกันไปมาในเรื่องนั้น ๆ.
สนองโต้ตอบ เช่น กรรมตามสนอง, ตอบรับการเสนอ เช่น เสนอขายสนองซื้อ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
We should all fight back.เราควรจะโต้ตอบบ้าง The Great Dictator (1940)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
We will not strike a blow.เราจะไม่โต้ตอบ Gandhi (1982)
That is just another way of hitting back.มันเป็นแค่การโต้ตอบอีกแบบหนึ่ง Gandhi (1982)
Rioters fired at French police, who shot back,ผู้ก่อจลาจลยิงตำรวจฝรั่งเศส ผู้ยิงโต้ตอบ Wild Reeds (1994)
Your Honor, the citizens of Castelcuto reply:ศาลที่เคารพ พลเมืองแห่งคาศเตลคูโต้ตอบว่า Malèna (2000)
It was too messed up to understand or even acknowledge.ผมรู้สึกใจเสียซะจน ไม่สามารถเข้าใจหรือโต้ตอบได้ Frailty (2001)
Evoked an unexpected response.ปลุกให้เกิดการโต้ตอบที่คาดไม่ถึง Art Isn't Easy (2007)
Look, he's not fighting back!เห็นมั๊ย ,ว่าเค้าไม่โต้ตอบน่ะ Transformers (2007)
In 2001 began active duty with the renowned SO 19 armed response unit.ปี 2001เริ่มด้วยงานโต้ตอบศัตรูติดอาวุธ Hot Fuzz (2007)
Making it a conscious choice, using it, that's what makes you more than a poodle.ใช่, และคุณ? ไม่ ตอนนี้,พลังอำนาจของนายเพียงแต่ แสดงออกมาเหมือนปฏิกิริยาโต้ตอบ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: correspond to ; be the same as
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: answer ; retort ; discuss ; argue  FR: répliquer ; rétorquer
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: retaliate ; strike back

English-Thai: Longdo Dictionary
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, Syn. Rapid Response Tactical Squad

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer(vt) โต้ตอบ
answer(vi) โต้ตอบ
bandy with(phrv) ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา ด้วยอารมณ์โกรธ
correspond(vi) ติดต่อกันทางจดหมาย, See also: โต้ตอบจดหมาย
requite(vt) โต้ตอบ, See also: แก้แค้น, Syn. return, retaliate
retaliate(vi) ตอบโต้, See also: โต้ตอบ, แก้แค้น, Syn. reciprocate, revenge
retort(vt) โต้ตอบ, See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน, Syn. rejoin, riposte
retroact(vi) โต้ตอบ, See also: โต้กลับ
return(vt) ตอบ, See also: โต้ตอบ, Syn. answer, reply, retort
react against(phrv) ต่อต้าน, See also: โต้ตอบ, คัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist, oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate, argue
exchange(อิคซฺเชนจฺ') v.,n. (การ) แลกเปลี่ยน,แลกเงินตรา,โต้ตอบ., See also: exchanger n. ดูexchange exchangeable adj. ดูexchange exchangeability n. ดูexchange exchangeably adv. ดูexchange
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick, jerk, twirl
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

English-Thai: Nontri Dictionary
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
exchange(vt) แลกเปลี่ยน,ปริวรรต,สับเปลี่ยน,โต้ตอบ
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top