ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เชิด-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชิด, *เชิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิด(v) manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิด(v) lift, See also: raise, elevate, Thai Definition: ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น
เชิด(v) take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป
เชิด(n) name of Thai folk song, Syn. เพลงเชิด, Example: เมื่อเด็กๆ ผมหัดตีระนาดแต่เพลงเชิด, Thai Definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวกับอาการเยื้องกรายและการเดินของตัวละครในนาฏกรรมไทย ใช้ในการเดินทางไกล
เชิดชู(v) praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เชิดจีน(n) name of Thai classical tune, Example: เขาร้องเพลงเชิดจีนได้ไพเราะมาก, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เชิดฉิ่ง(n) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงขับร้องชนิดหนึ่งคล้ายเพลงเชิด
เชิดหนัง(v) display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai Definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท
เชิดหน้า(v) turn the face upwards, See also: look up, turn up, Syn. แหงนหน้า, เงยหน้า, Ant. ก้มหน้า, Example: หล่อนเชิดหน้าขึ้นเผชิญสายตาของเขา
เชิดหุ่น(v) perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai Definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิดก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก
เชิดโดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน ในคำว่า ถูกเชิด.
เชิดว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
เชิดท่าโขนท่าหนึ่ง.
เชิดจีนน. ชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น.
เชิดชูก. ยกย่อง.
เชิดหนังก. ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นทาบหลังจอ ให้เงาเคลื่อนไหวไปตามบทพากย์, ยกชูตัวหนังใหญ่ขึ้นทาบหน้าจอ แล้วผู้เชิดเยื้องกรายประกอบไปตามบทพากย์.
เชิดหน้าชูตาก. ทำให้มีหน้ามีตาขึ้น, ชูหน้าชูตา ก็ว่า.
เชิดหุ่นก. ยกตัวหุ่นชูขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (n) EN: name of Thai folk song
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
เชิดขึ้นสูง[choēt kheūn sūng] (v, exp) EN: be splendid
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
เชิดชูยกย่อง[choētchū yokyǿng] (v, exp) EN: admire
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures

English-Thai: Longdo Dictionary
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), Syn. Keep your chin up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
raise to(phrv) ทำให้สูงขึ้น, See also: เชิดชู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
snubby(adj) เชิดขึ้น
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] TH: เชิด  EN: to manipulate

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionettenregierung(n) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top