ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เข้าหา-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เข้าหา, *เข้าหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าหา(v) meet, See also: call on, see, Syn. เข้าพบ, Example: นักการเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นใจ, Thai Definition: ไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าอย่างอ่อนน้อม
เข้าหา(v) sneak, Example: คุณผู้ชายเข้าหาสาวใช้คนใหม่โดยที่คุณผู้หญิงไม่รู้, Thai Definition: ลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าหาก. ไปให้เห็นหน้า, ไปอ่อนน้อม, เช่น เรื่องนี้ต้องเข้าหาผู้ใหญ่
เข้าหาลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าหา[khaohā] (v) EN: sneak
เข้าหา[khaohā] (v) EN: meet ; see  FR: accoster
เข้าหา[khaohā] (v) EN: give oneself up ; surrender
เข้าหา[khaohā] (v) EN: violate ; rape

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approach(vt) เข้าตีสนิท, See also: เข้าหา, Syn. appeal to, speak to, address
inshore(adv) เข้าหาฝั่ง, Ant. offshore
landward(adv) เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landwards
landwards(adv) เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable
adit(แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration
atilt(อะทิลทฺ') adj.,adv. เอียง,ลาด,เอียงเข้าหา
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
approach(vi, vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
landward(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landward(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
landwards(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landwards(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
shoreward(adj, adv) เข้าหาฝั่ง,ไปสู่ฝั่ง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top