ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สำนึกผิด-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สำนึกผิด, *สำนึกผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนึกผิด(v) accept a mistake, Example: ผู้นำทำเนียบขาวสำนึกผิดต่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น, Thai Definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำนึกผิดก. รู้สึกตระหนักในความผิดที่ได้ทำไป เช่น ผู้ร้ายสำนึกผิดจึงได้สารภาพ, บางทีก็ใช้ว่า สำนึก เช่น ทำผิดถูกลงโทษแล้วยังไม่สำนึกอีก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you can just sit there in the dark and think about what you've done.ฉันจะให้แก นั่งมืดๆ สำนึกผิด Day of the Dead (1985)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
I told you he was guilty.ฉันบอกแล้ว เขาคงสำนึกผิด Toy Story (1995)
But Marlene was racked by guilt.แต่มาร์ลีนรู้สึกสำนึกผิด Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
This whole machine is driven by guilt.ทั้งหมดก็เพราะสำนึกผิด The Constant Gardener (2005)
That's a sign of remorse.เป็นสัญลักษณ์ของความสำนึกผิด Extreme Aggressor (2005)
Why show remorse by taking the time to dress her but then dump her here?ทำไมถึงแสดงความสำนึกผิดโดยการแต่งตัวให้พวกเธอ แต่กลับเอาเธอมาทิ้งที่นี่ Extreme Aggressor (2005)
Teacher, we are to blame.ครูขา เราสำนึกผิดแล้วค่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
I Think They Call That Guilt.ผมว่าน่าจะเรียกว่าสำนึกผิด Blair Waldorf Must Pie! (2007)
All I'M Guilty Of Is Trying To Make His Life Easier.แม่าสำนึกผิดจริงๆ ที่แม่พยายามช่วยให้ชีวิตของพ่อง่ายชึ้น Blair Waldorf Must Pie! (2007)
You speculated it ran which way?คุณสำนึกผิดรึยัง? Hannibal Rising (2007)
Think on your sins.สำนึกผิดซะ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึกผิด[samneuk phit] (v, exp) EN: accept a mistake  FR: regretter ; avoir des remords

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrite(adj) สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. remorseful, ruthful, sorry
repent(vi) สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. be penitent, be sorry
repent of(phrv) เสียใจกับสิ่งที่ทำ, See also: สำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
mary magdalenen. หญิงที่สำนึกผิด.
penitence(เพน'นิเทินซฺ) n. ความสำนึกผิด,การสารภาพผิดต่อบาปที่กระทำไป, Syn. remorse
penitent(เพน'นิเทินทฺ) adj. สำนึกผิด n. ผู้สำนึกผิด,ผู้สารภาพบาป., See also: penitently, Syn. contrite
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction, sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful, sorry, repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret, lament

English-Thai: Nontri Dictionary
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
penance(n) การสำนึกผิด,การปลงอาบัติ,การบำเพ็ญทุกรกิริยา
penitence(n) ความรู้สึกผิด,ความสำนึกผิด,การสารภาพผิด
penitent(adj) ซึ่งรู้สึกผิด,ซึ่งสำนึกผิด,ซึ่งสารภาพผิด
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
repent(vi, vt) สำนึกผิด,เสียใจ,สำนึกบาป
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top