ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สันติภาพ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สันติภาพ, *สันติภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติภาพ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
สันติภาพ(n) peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันติภาพน. ความสงบ เช่น โลกต้องการสันติภาพ จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพของโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace (Philosophy)สันติภาพ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติภาพ[santiphāp] (n) EN: peace  FR: paix [f] ; entente [f]
สันติภาพ[santiphāp] (adj) EN: peaceful ; calm ; quiet  FR: paisible ; calme

English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peace(n) ความสงบเรียบร้อย, See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ, Syn. concord, conformity, harmony, Ant. discord, conflict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful
olive branchn. กิ่งก้านของต้นโอลิฟว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
pax(แพคซ) n. เทพธิดาแห่งสันติภาพ
peace(พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
peace doveผู้รักสันติภาพ
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
pax(n) สันติภาพ
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平和[へいわ, heiwa] (n) สันติภาพ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top