ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สงบใจ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สงบใจ, *สงบใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบใจ(v) calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai Definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang loose(idm) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจเอาไว้
remain cool(phrv) สงบใจไว้, See also: ไม่ตื่นเต้น, ระงับสติ
cool off(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ
cool out(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ
Easy does it.(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
keep cool(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep one's cool(sl) ควบคุมอารมณ์, See also: สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
take a chill pill(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe

English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top