ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ระเบิด-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระเบิด, *ระเบิด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เสื้อกั๊กระเบิด(n, phrase) explosive vest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิด(n) bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count Unit: ลูก
ระเบิด(v) blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai Definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
ระเบิดขวด(n) bottle bomb, Example: ในภาวะสงครามห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือโรงฝึกงานอาจถูกดัดแปลงใช้เป็นที่ผลิตระเบิดขวด หรือผลิตอาวุธบางอย่าง, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด
ระเบิดมือ(n) hand grenade, Count Unit: ลูก
ระเบิดเวลา(n) time bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่มีอุปกรณ์ตั้งกำหนดเวลาให้ระเบิด
ระเบิดทำลาย(n) demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ระเบิดน้ำตา(n) tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ระเบิดเพลิง(n) incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว
ระเบิดปรมาณู(n) atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ระเบิดอารมณ์(v) explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai Definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบิดก. ปะทุแตกออกไป เช่น คลังกระสุนระเบิด, ทำให้ปะทุแตกออกไป เช่น ระเบิดหิน.
ระเบิดน. ลูกระเบิด เช่น ทิ้งระเบิด.
ระเบิดขวดน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด.
ระเบิดทำลายน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง.
ระเบิดน้ำตาน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้นํ้าตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ.
ระเบิดปรมาณูน. ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด.
ระเบิดมือน. ลูกระเบิดขนาดเล็กที่บรรจุดินระเบิดอย่างแรง ใช้ขว้างให้เกิดการระเบิด.
ระเบิดเพลิงน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว.
ระเบิดเวลาน. ลูกระเบิดที่มีอุปกรณ์ตั้งกำหนดเวลาให้ระเบิด.
ระเบิดไอพิษน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารพิษซึ่งเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว จะกลายเป็นไอหรือควันที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Napalmระเบิดนาปาล์ม [TU Subject Heading]
Neutron bombระเบิดนิวตรอน [TU Subject Heading]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิด[raboēt] (n) EN: bomb  FR: bombe [f]
ระเบิด[raboēt] (v) EN: explode ; burst ; blow up ; blast  FR: exploser ; éclater
ระเบิดน้ำตา[raboēt nāmtā] (n, exp) FR: bombe lacrymogène [f]
ระเบิดนิวตรอน[raboēt niūtrøn] (n, exp) EN: neutron bomb  FR: bombe à neutrons [f]
ระเบิดปรมาณู[raboēt paramānū] (n, exp) EN: atomic bomb  FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]
ระเบิดมือ[raboētmeū] (n) EN: hand grenade  FR: grenade [f]
ระเบิดสัญญาณ[raboēt sanyān] (num) EN: signal flare
ระเบิดไฮโดรเจน[raboēt haidrojēn] (n, exp) EN: hydrogen bomb  FR: bombe à hydrogène [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A-bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. atomic bomb, nuclear weapon
amatol(n) ระเบิดชนิดหนึ่ง
atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon
blast(vt) ระเบิด, Syn. explode
blow(vt) ระเบิด, See also: ขาด, ไหม้, Syn. explode
bomb(n) ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
burst(vi) ระเบิด, See also: โพล่ง, แตก, ปะทุ, Syn. explode
blow to atoms(idm) ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to bits(idm) ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to pieces(idm) ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IED Improvised Explosive Devices(n) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device(n) ระเบิดแสวงเครื่อง
landmine[di4 lei2] (n) ระเบิด
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自爆[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Urknall {m} [astron.](n) ระเบิดตูมตาม 555+, Syn. ไม่รู้หวะ!!!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top