ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ยึดมั่น-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยึดมั่น, *ยึดมั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดมั่น(v) hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดมั่นก. ยึดถืออย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในตัวบุคคล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on there, men!ยึดมั่นในมีผู้ชาย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Hold on a minute.- ยึดมั่นในนาที 12 Angry Men (1957)
Hold on, legs.ยึดมั่นในขา The Old Man and the Sea (1958)
- Are you sure I'm earthed? - Oh no, hold on.โอ้ไม่ ยึดมั่น ขอบคุณ Help! (1965)
- It's for you, the famous Ringo.ยึดมั่นใน มันคือพวกเขา Help! (1965)
Hold on, I'll rescue you, Clapper.ยึดมั่นในฉันจะช่วยคุณคแล ปเปอ How I Won the War (1967)
...for which he stands!ในสิ่งที่เขายึดมั่น Blazing Saddles (1974)
Hold on to your potatoes.ยึดมั่นในมันฝรั่งของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น The Princess Bride (1987)
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล The Princess Bride (1987)
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยึดมั่น[yeutman] (v) EN: hold fast to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere(vi) ยึดมั่น, See also: ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
fasten on(phrv) ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
hold firm(phrv) ยึดมั่น, Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
hard-set(adj) ยึดมั่น, See also: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก
only have eyes for(idm) จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น, See also: ยึดมั่นต่อ, มั่นคงต่อ
stand for(phrv) ยึดมั่น, See also: เชื่อถือ หลักการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite, Ant. separate, split
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain, Ant. neglect
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according, Ant. inconsistent -Conf. constant
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation, basis

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
cherish(vt ) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keep one's principle(prep) ยึดมั่นในหลักการ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top