ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-พักฟื้น-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พักฟื้น, *พักฟื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักฟื้น(v) recuperate, See also: recover, convalesce, Example: ผู้หญิงที่คลอดลูกควรพักฟื้นประมาณ 3 เดือน, Thai Definition: พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักฟื้นก. พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปรกติ เมื่อหายเจ็บป่วย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I was what?ตอนผมพักฟื้นหรือ Peaceful Warrior (2006)
This is one of our new medical wards.ที่นี่เป็นห้องพักฟื้นผู้ป่วย The Last King of Scotland (2006)
The maternity ward.ที่พักฟื้นหลังคลอด The Omen (2006)
I'll try the role of a sanitarium patient.ชั้นจะลองเล่นในบทผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้น Almost Love (2006)
So, most of the performers went from honest work to rotting in hospitals and asylums.เพราะงั้นพวกนักแสดงก็ต้องตกงาน แล้วย้ายไปเฉาตายอยู่ตาม โรงพยาบาล และสถานพักฟื้น Everybody Loves a Clown (2006)
He's in the recovery room.เขาอยู่ในห้องพักฟื้น Gangster High (2006)
Chang-bae's surgery ended, so he's in recoveryเชียงเบผ่าตัดเสร็จแล้ว งั้นเขาน่าจะอยู่ที่ห้องพักฟื้น Gangster High (2006)
Your wife has a crater in her abdomen, so even if she does survive surgery, it's gonna be a long, hard, painful recovery.ภรรยาคุณมีแผลเปิดในช่องท้อง,ดังนั้น ถึงแม้ว่าเธอจะรอดจากการผ่าตัด มันกำลังเป็น นาน,หนัก,ทรมานมากตอนพักฟื้น Love/Addiction (2007)
I'm standing outside Smith's Grove Sanitarium where late last night,ผมกำลังยืนอยู่ข้างนอกสถานพักฟื้นสมิทสโกรฟ ที่ที่ซึ่งกลางดึกเมื่อคืน Halloween (2007)
She needs a Iittle rest, little time to recover.แม่ต้องพักสักหน่อย เวลาสำหรับพักฟื้น Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
I actually just need a lot of recovery time.คือ กูอยากจะพักฟื้นซะหน่อยว่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
It's sort of an informal halfway house.มันเป็นบ้านกึ่งสถานที่พักฟื้นจิตใจ To Love Is to Bury (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักฟื้น[phakfeūn] (v) EN: recuperate ; recover ; convalesce  FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convalesce(vi) พักฟื้น
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
recuperate(รีคิว'เพอเรท) vi.,vt. (ทำให้) ฟื้นคืน,พักฟื้น,กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม,กู้,เอาคืน, See also: recuperation n. recuperator n. recuperative adj. recuperatory adj., Syn. recover, recoup
recuperator(รีคิวเพอเร'เทอะ) n. คนที่พักฟื้นแล้ว,เครื่องกู้
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
recuperate(vi, vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., Syn. Rehabilitationsklinik

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top