ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ประจุ-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประจุ, *ประจุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจุ(n) purgative, Syn. ยาประจุ, Thai Definition: เรียกยาที่ขับพิษถ่ายพิษว่า ยาประจุ
ประจุ(n) charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุ(v) load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
ประจุบัน(n) present, See also: present time, now, present moment, present day, current, Syn. ปัจจุบัน
ประจุไฟฟ้า(n) electric charge, Example: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ, Thai Definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจุก. บรรจุ, ใส่
ประจุใส่เข้าที่ให้แน่น เช่น ประจุดินปืน
ประจุเข้าประจำที่, เข้าประจำตำแหน่ง.
ประจุน. เรียกยาที่ขับพิษถ่ายพิษ ว่า ยาประจุ.
ประจุขาดน. เรียกวิธีกล่าวคำลาสึกจากพระ.
ประจุคมน์ก. ลุกขึ้นต้อนรับ.
ประจุบันน. ปัจจุบัน.
ประจุโลหิตก. ฟอกเลือด.
ประจุไฟฟ้าน. อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chargeประจุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chargeประจุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stratified chargeประจุไอดีเป็นชั้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionsประจุลบ [TU Subject Heading]
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
Air Ionization, Positiveประจุบวกเพิ่มขึ้นในอากาศ [การแพทย์]
Anionicประจุลบ, มีประจุลบ, มีประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Anionsประจุลบ, อิออนลบ, อิออนที่มีประจุลบ, ไอออนประจุลบ, อนุภาคที่มีประจุลบ, อิออนประจุลบ, แอนไอออน, แอนไออ้อน, ไอออนลบ, แอนอิออน, อีออนลบ [การแพทย์]
Cations, Largeประจุบวกขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Chargeประจุ,อัดแบตเตอรี่,เก็บประจุไฟฟ้าไว้ [การแพทย์]
Charge Negativeประจุลบ [การแพทย์]
Charge, Negativeประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Chargingประจุไฟฟ้าที่กระจายออกมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delivers a massive electrical charge.ส่งประจุไฟฟ้าแรงสูง Resident Evil (2002)
The initial charge must have damaged her boards.มันเป็นการเริ่มของการประจุ จำเป็นต้องมีความเสียหายกับหล่อนบ้าง Resident Evil (2002)
New cells are produced... and the brain itself holds a small electrical charge... that takes months to dissipate.ก่อให้เกิดสมองใหม่ และอณูสมองเดิม มีประจุไฟฟ้า นั้นทำให้สมองกระจายตัว Resident Evil (2002)
Maybe the energy required for the test itself blew out the capacitor.บางทีพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทดสอบตัวเองพ่นออกมาตัวเก็บประจุ Cubeº: Cube Zero (2004)
10 pounds of plastique... magnesium charge.ขวดแมกนีเซียมหนัก 10 ปอนด์ เป็นตัวประจุ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
We think 4 to 5 pounds of a high-density plastique, magnesium charge.เราคิดว่ามีความหนาแน่นสูงถึง 4-5 ปอนด์ ประจุแมกนีเซียม Mr. Monk and the Blackout (2004)
Yeah.ประจุใหม่อีกครั้ง. Deja Vu (2006)
See you yesterday.-เพิ่มแรงดันเป็น 300. -ประจุแล้ว. Deja Vu (2006)
Switched a few wires around the capacitor, drilled a couple of holes, it wouldn't be hard to do.สลับขั้วสายไฟไปพันรอบตัวเก็บประจุ เจาะรูเป็นคู่ ทำได้ไม่ยาก Won't Get Fueled Again (2008)
Charge the plasma rotors.ประจุพลาสม่าเดี๋ยวนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Charge the ion cannon and prepare to fire.ประจุปืนใหญ่ไอออน เตรียมยิง Shadow of Malevolence (2008)
Ion cannon 75% charged.ปืนใหญ่ไอออนประจุแล้ว 75 % Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจุ[praju] (n) EN: charge  FR: charge [f]
ประจุ[praju] (v) EN: load ; charge ; pack  FR: contenir ; mettre
ประจุบัน[prajuban] (n) EN: present
ประจุไฟฟ้า[praju faifā] (n, exp) EN: electric charge ; charge  FR: charge électrique [f] ; charge [f]
ประจุไฟฟ้าบวก[praju faifā būak] (n, exp) EN: positive charge  FR: charge positive [f]
ประจุไฟฟ้าลบ[praju faifā lop] (n, exp) EN: negative charge  FR: charge négative [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge(n) ประจุไฟฟ้า, See also: ขั้วไฟฟ้า
electric charge(n) ประจุไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
cation(แคท'ไอออน) n. ไอออนบวก,อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, See also: cationic adj. ดูcation, Syn. kation
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Ladung(n) |die, pl. Ladungen| ประจุไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top