ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-บาดหมาง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาดหมาง, *บาดหมาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดหมาง(v) have dissension, See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged, Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนั้นเริ่มบาดหมางกันในสมัยเจ้าสิริบุญสาร, Thai Definition: โกรธเคืองกันเพราะเห็นไม่ตรงกัน, หมองใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาดหมางก. โกรธเคืองกัน, หมองใจกัน, ผิดใจกัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่? Return of the Condor Heroes (1983)
Look, I've come 1,500 miles to see you ... at the risk of losing my home and alienating my wife.ผมมาไกลตั้ง 1,500 ไมล์ เพื่อมาพบคุณ... เสี่ยงกับการเสียบ้าน และบาดหมางกับเมียผม Field of Dreams (1989)
Needless to say, I have no intention... of"resolving our differences" as you suggested.คงไม่จำเป็นต้องบอกว่า ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะ... "แก้ความบาดหมางระหว่างเรา" อย่างที่เธอแนะนำ Seven Years in Tibet (1997)
Do you two have anyone who might have a grudge or something against you... maybe a-a church member who... who might not have liked the fact that you left the church?คุณสองคนมีใคร ที่อาจมีเรื่องบาดหมางอยู่รึเปล่า อาจเป็นสมาชิกโบสถ์ Signs (2002)
Sorry, Kelly. Nothing personal.ขอโทษ เคลลี่ ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันส่วนตัว Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Man, don't look to her when there's work to be done, dawg.เรื่องบาดหมางของเราไม่เกี่ยวกับหล่อน Gridiron Gang (2006)
Dex, I don't want it getting between us.- ฉันไม่อยากให้เราบาดหมางกัน Resistance Is Futile (2007)
Tonight my sister alienated everyone in her life.คืนนี้ น้องสาวของฉันมีความบาดหมางกับทุกคนในชีวิตของหล่อน There Might be Blood (2008)
I think you have a personal vendetta,yeah.ใช่ ผมคิดว่าคุณมีความบาดหมางส่วนตัว Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You risk alienating your cabinet and your party.ท่านอาจเสี่ยงต่อการบาดหมาง.. ต่อรัฐบาล และพรรคของท่านนะคะ Invictus (2009)
No more knives. No more pliers.สองตระกูล จะเลิกบาดหมางกัน ไม่ตี ไม่แทง กันอีกแล้ว Cook (2009)
Unless you would like to start a feud between our two governments.หรือไม่พวกคุณก็จะเ้ริ่ม สร้างความบาดหมางระหว่าง รัฐบาลของเรา A Night at the Bones Museum (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement, strife
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top