ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-น้อย-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้อย, *น้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อย[ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อยSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อยSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อยSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อยSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The, the little men are not here?ที่ชายน้อยไม่ได้ที่นี่? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The meddling little fools!แทรกแซงคนโง่น้อยSnow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty   FR: petit ; faible ; bas
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much   FR: peu ; très peu ; pas beaucoup

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
few[ADJ] น้อย, See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย, Syn. hardly any, not many, scant, Ant. many, numerous
low[ADJ] น้อย
olig[PRF] เล็ก, See also: น้อย
oligo[PRF] เล็ก, See also: น้อย
ling[SUF] น้อย, See also: เล็ก
thin[ADJ] น้อย, See also: เบาบาง, มีประปราย, Syn. sparse

German-Thai: Longdo Dictionary
wenigน้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top