ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ท่อน-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท่อน, *ท่อน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระท่อนกระแท่น(adj) incoherent

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อน(n) bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
ท่อน้(n) water pipe, Example: เขารับประกันว่าท่อน้ำที่ออกแบบให้นี้ จะสามารถรับจ่ายน้ำได้มากที่สุด 18 ลิตร, Count Unit: ท่อ, Thai Definition: สิ่งสำหรับให้น้ำผ่านไปได้ มีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ท่อนซุง(n) log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ซุง, Example: ช้างเป็นพาหนะสำคัญ ที่ใช้สำหรับขนท่อนซุงออกมาจากป่า, Count Unit: ท่อน, ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดให้เป็นท่อนๆ
ท่อนไม้(n) log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่อนน. ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอน ๆ เช่น ท่อนหัว ท่อนกลาง ท่อนหาง, ส่วนหนึ่งของเพลงซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จะเป็นทำนองหรือบทร้องก็ได้ จะเป็นท่อนสั้นหรือท่อนยาวก็ได้ เพลงหนึ่งอาจมีท่อนเดียวหรือหลายท่อนก็ได้
ท่อนลักษณนามเรียกสิ่งที่ตัดแบ่งหรือทอนออกเป็นท่อน ๆ เช่น ฟืนท่อนหนึ่ง ฟืน ๒ ท่อน เพลง ๓ ท่อน.
โต่งท่อนไม้ที่ผูกติดอยู่บนแพสุดท้าย สำหรับต๋งกับหลักบนริมฝั่งเพื่อยึดแพไม่ให้น้ำพัดลอยไป.
ไม้หมอนท่อนไม้สี่เหลี่ยมสำหรับหนุนหรือรองรับรางรถไฟ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer; antiroll bar; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiroll bar; stabilizer; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct transformerท่อนท่อลมแปลงรูป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guide tubeท่อน[การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
waveguideท่อนำคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contact tubeท่อนำลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duct, efferentท่อนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wave guideท่อนำคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Water-pipesท่อน้[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum pipelinesท่อน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Optical wave guideท่อนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]
Optical wave guidesท่อนำแสง [TU Subject Heading]
Atresia, Intrahepatic Biliaryท่อน้ำดีภายในตับตีบตัน [การแพทย์]
Barท่อน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
ท่อน[thǿn] (n) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage  FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ท่อนาโนคาร์บอน[thø nānō khābǿn] (n, exp) EN: carbon nanotubes  FR: nanotube en carbone [mpl]
ท่อน้[thø nām] (n) EN: water pipe  FR: canalisation d'eau [f] ; conduite d'eau [f]
ท่อน้ำทิ้ง[thø nām thing] (n, exp) EN: drain  FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อน้ำประปา[thø nām prapā] (n, exp) EN: water main

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. numchucks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. nunchucks
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backlog(n) ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ
billet(n) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet(n) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
fallopian tube(n) ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก
gullet(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gully
gully(n) รางน้ำ, See also: ท่อน้ำ, Syn. gullet
lymphatic(n) ท่อน้ำเหลือง
oviduct(n) ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่
phloem(n) ท่อนำส่งอาหารของพืช, Syn. bast
pipe(n) ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
big ironท่อนเหล็ก <คำแปล>เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サビ[さび, sabi] (n) ท่อนฮุคในเพลง
[ぼう, bou] ท่อนไม้ หรือ เหล็กเส้นตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel
Unterschenkel(n) der, pl. Unterschenkel| ขาท่อนล่าง, See also: A. Oberschenkel
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top