ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตัดออก-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดออก, *ตัดออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดออก(v) eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai Definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exsect; exciseตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anastomosis, Primaryตัดออกโดยการตัดต่อ [การแพทย์]
Biopsy, Excisional, Totalตัดออกทั้งสองก้อน [การแพทย์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amputate(vi) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate(vt) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
chip(vt) ตัดออก, See also: ตัด
chop off(vt) ตัดออก, Syn. cut off, lop off
clip(n) ตัดออก, Syn. snip, trim
cut off(phrv) ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก, ตัด
chop back(phrv) ตัดออก, See also: โค่น, หั่น, ฟัน
chop down(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก, Syn. hack down, hew down
chop off(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n., pl. กรรไกร, เคร
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
lop(vt) ตัดออก,ตัดกิ่ง,ลิดกิ่ง
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切り取る[きりとる, kiritoru] TH: ตัดออกมา  EN: to cut off

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top