ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จุกจิก-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จุกจิก, *จุกจิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกจิก(adj) small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
จุกจิก(v) fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุกจิกก. รบกวน, กวนใจ, เช่น อย่าจุกจิกนักเลย.
จุกจิกว. จู้จี้ เช่น เขาเป็นคนจุกจิก
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: fidgety ; fussy ; meticulous  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuss about(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over(phrv) จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical(adj) จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky(adj) จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
fussy(adj) จุกจิกจู้จี้
peddling(adj) หยุมหยิม, See also: จุกจิก
picky(adj) จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with, play, triviality, toy

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] TH: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ  EN: in detail

German-Thai: Longdo Dictionary
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top