ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ความขี้ขลาด-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความขี้ขลาด, *ความขี้ขลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Laurent must never know about this, or about his father's cowardice.ลอเร้นท์ ต้องไม่รู้เรื่องนี้ หรือความขี้ขลาดของพ่อเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด Balm (2009)
It is the sort of cowardly behaviour you would expect from him.มันเป็นการแสดงความขี้ขลาด เจ้าจะต้องคอยดูท่าทีของเค้า Sweet Dreams (2009)
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ The Red Serpent (2010)
Craven self-preservation.ความขี้ขลาดและอนุรักษ์นิยม The Devil You Know (2010)
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ Practically Perfect (2010)
It's cowards that survive, Arthur. Now, put down your sword.ความขี้ขลาดนั่นแหละที่อยู่รอก อาร์เธอร์ วางดาบลง เดี๋ยวนี้ The Castle of Fyrien (2010)
But you ran here because you are a coward.แต่เจ้ามา เพราะความขี้ขลาดตาขาว Immortals (2011)
I reject your cowardice.ผมปฏิเสธความขี้ขลาดของพวกท่าน Going Dutch (2011)
This is cowardice, plain and simple.นี่คือความขี้ขลาดธรรมดาและ เรียบง่าย Underworld Awakening (2012)
But now he has proven himself to be exactly what he is, which is a garden-variety coward.แต่ตอนนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเอง ให้เห็นว่าเขาเป็นแบบไหน ซึ่งเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขี้ขลาด Illusion (2012)
But maybe your recent bout of impotence has spread to your spine?แต่บางทีความขี้ขลาด ของนายคงฝังลึกไปแล้ว Confaegion (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness
cravenness(adj) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness, cowardice
gutless(n) ความไม่กล้าหาญ, See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว, Syn. cowardice, disembowelment
pusillanimity(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardice
timidity(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness
timidness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity
unmanliness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง, Syn. emasculation, feminity
weakheartedness(n) ความขี้ขลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top