ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กระต่าย-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระต่าย, *กระต่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระต่าย(n) rabbit, Example: กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี
กระต่าย(n) coconut grater, Syn. กระต่ายขูดมะพร้าว, Example: แม่ชอบใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแทนการซื้อมะพร้าวที่ขูดสำเร็จมาแล้ว, Count Unit: คัว
กระต่ายจีน(n) coconut grater, Count Unit: แผ่น, อัน, Thai Definition: เครื่องขูดมะพร้าวที่กะเทาะเปลือกแล้วใช้ตอกลวดเป็นฟันบนหน้ากระดาน
กระต่ายเต้น(n) rhythm of old Thai classical, Thai Definition: เพลงไทยของเก่าสำหรับทำเพลงเร็ว
กระต่ายขูดมะพร้าว(n) coconut grater, Syn. กระต่าย, Example: กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นอุปกรณ์ในครัวชนิดหนึ่งของไทย, Count Unit: ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระต่ายน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Leporidae หูและขนยาว ในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในป่า คือ กระต่ายป่า ชนิด Lepus peguensis Blyth ขนสีนํ้าตาล ใต้หางสีขาว อาศัยอยู่ในโพรงดินเหมือนกระต่ายต่างประเทศ ที่นำมาเลี้ยงตามบ้านซึ่งมีหลายชนิดและหลายสี เช่น ชนิด Oryctolagus cuniculus (Linn).
กระต่ายน. เครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กะเทาะกะลาออก.
กระต่ายขาเดียวดู กระต่ายสามขา .
กระต่ายขูดดู สีกรุด.
กระต่ายจันทร์ดู กระต่ายจาม (๑).
กระต่ายจามน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Centipeda minima (L.) A. Braun et Asch. ในวงศ์ Compositae ขึ้นตามพื้นที่ลุ่มตํ่า แฉะ ต้นเตี้ยติดดินคล้ายต้นผักเบี้ย ใบเล็กเว้าข้างทั้ง ๒ ด้าน ปลายใบแหลมคล้ายสามง่าม ใบมีกลิ่นเหม็น ใช้ทำยาได้ แต่เป็นพิษต่อปศุสัตว์, กระต่ายจันทร์ สาบแร้ง หญ้ากระจาม หญ้าจาม หรือ เหมือดโลด ก็เรียก.
กระต่ายจามดู การบูรป่า.
กระต่ายจีนน. เครื่องมือขูดมะพร้าว ใช้ลวดตอกเป็นฟันถี่ ๆ บนหน้ากระดานสำหรับขูดมะพร้าวที่กะเทาะกะลาออกแล้ว.
กระต่ายชมจันทร์น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายระดับข้างลำตัว เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ
กระต่ายชมจันทร์ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น สมัยอยุธยา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระต่าย[kratāi] (n) EN: rabbit ; hare  FR: lapin [m] ; lièvre [m]
กระต่าย[kratāi] (n) EN: coconut grater ; coconut shredder  FR: grattoir pour noix de coco [m]
กระต่ายขาเดียว[kratāi khā dīo] (n, exp) EN: Kratai Khadeaw game
กระต่ายขูดมะพร้าว[kratāi khūt maprāo] (n, exp) EN: coconut grater
กระต่ายจีน[kratāi Jīn] (n, exp) EN: coconut grater
กระต่ายบ้าน[kratāi bān] (n, exp) EN: rabbit  FR: lapin domestique [m]
กระต่ายป่า[kratāi pā] (n, exp) EN: hare  FR: lièvre [m]
กระต่ายป่า[kratāi pā] (n, exp) EN: Siamese Hare
กระต่ายเต้น[kratāi tēn] (n, exp) EN: rhythm of old Thai classical

English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bun(n) กระต่าย, See also: กระรอก
coney(n) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
cony(n) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. coney
hare(n) กระต่ายป่า เป็นสัตว์ในตระกูล Lepus
jack rabbit(n) กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก, Syn. large hare
rabbit(n) กระต่าย, Syn. hare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bow tien. ผ้าผูกคอชนิดหูกระต่าย,หูกระต่าย
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
bunny(บัน'นี) n. กระต่าย,ลูกกระต่าย
cony(โค'นี,คัน'นี) n. หนังขนกระต่าย,กระต่าย, Syn. coney
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
hare(แฮร์) n. กระต่ายป่า
hare and houndsกีฬาสุนัขล่ากระต่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bunny(n) กระต่าย
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย
hare(n) กระต่ายป่า
hutch(n) เล้ากระต่าย,กระท่อม,กรง,รังสัตว์,ลัง
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
leveret(n) ลูกกระต่าย
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
false alarm[ฟอลส อะลาร์ม] (phrase) กระต่ายตื่นตูม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うさぎ, usagi] (n) กระต่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Hase(n) |der, pl. Hasen| กระต่าย, See also: A. Häsin, Syn. Kaninchen
Häsin(n) |die, pl. Häsinnen| กระต่ายตัวเมีย, See also: A. Hase
Kaninchen(n) |das, pl. Kaninchen| กระต่าย, Syn. Hase

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-กระต่าย-(n) กระต่าย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top