ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กพร.-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กพร., *กพร.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: dri กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กพร.(n) Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drib(n) หยดเล็กๆ, See also: จำนวนหยดเล็กๆ
drip(vi) ทำให้หยด, See also: ปล่อยให้หยด, Syn. drop, till, Ant. gush
drip(n) หยดน้ำ, See also: การหยดของน้ำ, Syn. drain, drop, trickle
drier(n) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง, See also: เครื่องเป่าแห้ง
drift(n) กองดิน, See also: กองหิมะ, Syn. heap, stack, mound
drift(n) การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง
drift(n) ความหมาย, See also: ใจความ, Syn. meaning, message
drift(n) แนวทาง, See also: แนว, แนวโน้ม
drift(vi) เร่ร่อน, See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. roam, wander, ramble
drift(n) แรงผลักดัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drib(ดริบ) n. ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
dried(ไดรดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dry
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
drier(ไดร'เออะ) n. คนทำให้แห้ง,สิ่งที่ทำให้แห้ง,เครื่องทำให้แห้ง,สารดูดความชื้น,ยาที่ทำให้แห้ง
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
dribble(vi ค่อยๆ) เคลื่อน,หยด,ไหลริน
dried(vt pt และ pp ของ) dry
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi, vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drierอุปกรณ์ดูดซับความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driftน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drift๑. การพัดลอยละล่องไป๒. ตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drift eliminatorแผงเกล็ดกันน้ำปลิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driftingการบังคับเลี้ยวไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling fluidน้ำโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling mudโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drip๑. ท่อไอกลั่นตัว๒. ชุดตัวดักไอน้ำพร้อมท่อ๓. หยดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drip, intravenousการหยดยาเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dribble Ball Eliminationเลี้ยงบอลปาคน [การแพทย์]
Dribblingปัสสาวะหยด,ปัสสาวะหยดอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Dried bael juiceน้ำมะตูมผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Dried cymbopogon juicesน้ำตะไคร้ผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Dried fishปลาแห้ง [TU Subject Heading]
Dried fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงแห้ง [TU Subject Heading]
Dried flower arrangementการจัดดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried flowersดอกไม้แห้ง [TU Subject Heading]
Dried food industryอุตสาหกรรมอาหารแห้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dribble(vt) เลี้ยงลูก (ในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล เป็นต้น)
drill bit(n) ดอกสว่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driAbove all, be careful about what you eat and drink.
driA boy was driving a flock of sheep.
driA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
driA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
driA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
driAccident was caused by an error on the part of the driver.
driAcid rain in drinking water affects human health.
driA cowboy is driving cattle to the pasture.
driActivists are stepping up their protest drive.
driA drink with a rum base.
driA driver is deeply attached to his old car.
driA driver was sleeping in the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชกเลือด(v) be drenched in blood, See also: drip with blood, Example: ร่างของเหยื่อเคราะห์โชกเลือดแต่ยังมีลมหายใจอยู่, Thai Definition: ต่อสู้หรือถูกกระทำจนบาดเจ็บสาหัส
ไล่ต้อน(v) drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai Definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
เลี้ยงลูก(v) dribble
ร้านขายเครื่องดื่ม(n) refreshment stall, See also: drinks stall
แรงขับ(n) drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ(n) drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
ขุดเจาะ(v) drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
หยาด(v) drop, See also: drip, Syn. หยาดหยด, Example: น้ำหยาดลงมาจากเพดาน, Thai Definition: หยดลง, เม็ดฝนหรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ดื่มได้(adj) drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
เฉดหัว(v) expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อับแป้ง[ap paēng] (n, exp) FR: poudrier [m]
แบบฝึกหัด[baēpfeukhat] (n) EN: exercise ; practice ; drill  FR: exercice (scolaire) [m]
ใบอนุญาตขับขี่[bai anuyāt khapkhī] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[bai anuyāt khaprot] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [m]
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIP D R IH1 P
DRINA D IY1 N AH0
DRIER D R AY1 ER0
DRIFT D R IH1 F T
DRIED D R AY1 D
DRIBS D R IH1 B Z
DRINK D R IH1 NG K
DRILL D R IH1 L
DRING D R IH1 NG
DRIES D R AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drip (v) drˈɪp (d r i1 p)
dried (v) drˈaɪd (d r ai1 d)
drier (n) drˈaɪər (d r ai1 @ r)
dries (v) drˈaɪz (d r ai1 z)
drift (v) drˈɪft (d r i1 f t)
drill (v) drˈɪl (d r i1 l)
drily (a) drˈaɪliː (d r ai1 l ii)
drink (v) drˈɪŋk (d r i1 ng k)
drips (v) drˈɪps (d r i1 p s)
drive (v) drˈaɪv (d r ai1 v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; exercise; train; training, #980 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] drink, #4,231 [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage, #4,409 [Add to Longdo]
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle, #6,825 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water), #8,582 [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water, #8,710 [Add to Longdo]
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice, #9,205 [Add to Longdo]
[kū, ㄎㄨ, ] dried up, #12,530 [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]
[hāng, ㄏㄤ, ] drive piles, #15,173 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Drittelหนึ่งในสาม
drittenที่สาม
niedrig(adj) ต่ำ, See also: tief
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Drift {f}drift [Add to Longdo]
Drill {m}; strenge Ausbildung {f}; Exerzieren {n}drill [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Drillschraube {f} [techn.]drill screw [Add to Longdo]
Drillung {f}torsional [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}exiguity [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}instancy [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}urgency [Add to Longdo]
Dringlichkeitsantrag {m} | Dringlichkeitsanträge {pl}application of urgency | applications of urgency [Add to Longdo]
Dritte {m,f}; Dritter [jur.]third-party [Add to Longdo]
Dritte {m,f,n}; Drittel {n}third [Add to Longdo]
Drittmittel {pl}third-party funds; external funds [Add to Longdo]
Drittmittelförderung {f}external funding [Add to Longdo]
Drittschuldner {m} | Drittschuldner {pl}garnishee | garnishees [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive [Add to Longdo]
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive [Add to Longdo]
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
急用[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] dringende_Bitte, Anliegen [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] Dringlichkeit, akute_Not [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
至急[しきゅう, shikyuu] Dringlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top