ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 乾杯

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 乾杯, - 乾杯-, * 乾杯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干杯[gān bēi, ㄍㄢ ㄅㄟ, / ] to drink a toast; Cheers! (proposing a toast); Here's to you!; Bottoms up!; lit. dry cup, #26,276 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bottoms up!乾杯!
A toast to your 20th Anniversary!20周年記念に乾杯。
Here's to you!あなたに乾杯!
To your future!あなたの未来に乾杯!
Here's to you! Cheers!あなた方に、乾杯。
On this occasion, we should drink a toast.この機会に乾杯すべきだ。
Here's to your health!ご健康を祝して乾杯。
Let's drink a toast to our friends!我々の友人のために乾杯しよう。
All right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!皆さん、今夜は無礼講で行きましょう。それでは、乾杯。
Let's drink to absent friends.欠席された友人たちのために、乾杯しましょう。
Let's toast the guest of honor!今夜の主賓に乾杯しよう。
Here's to a long and happy life!長寿とご幸福を祝して、乾杯。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top