ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yell*

Y EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yell, -yell-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yellow(adj) เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
yellow(adj) เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, See also: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
yellow(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว
yellow(n) สีเหลือง, See also: สีเหลือง
yellow(n) สีย้อมสีเหลือง
yellow(n) ไข่แดง
yellow(vi) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yellow(vt) กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
yell off(phrv) ตะโกนเสียงดัง
yell out(phrv) ตะโกนพูด (บางสิ่ง), Syn. roar out, shout out, thunder out
yellowish(adj) ค่อนข้างเหลือง
yellowtail(n) ปลาทะเลตัวแบน มีครีบหลังสีเหลืองและมีจุดแดงตามตัว
lemon-yellow(adj) สีเหลืองมะนาว, Syn. yellowish-green colour
yellowthroat(n) ปลาคอเหลืองจำพวก Geothlypiss
yellow-bellied(sl) ขี้ขลาด, See also: ขี้กลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canary yellown. สีเหลืองอ่อน
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out, bellow
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
yellow jackn. =yellow fever
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์
yellow pagesn. สมุดโทรศัพท์ฉบับโฆษณาสินค้า
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
yellow pinen. ต้นสนอเมริกาที่มีเนื้อไม้สีเหลืองและแข็งแรง,ไม้ของต้นดังกล่าว
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp

English-Thai: Nontri Dictionary
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน,เอ็ดตะโร,โห่ร้อง,แผดเสียง
yellow(adj) สีเหลือง,เกี่ยวกับชนผิวเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peril, yellowภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, yellow; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute yellow atrophy; hepatodystrophyตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophy, acute yellow; hepatodystrophyตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macula lutea; spot, yellowจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow groundชั้นสีเหลือง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
yellow pagesหน้าเหลือง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow perilภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Yellow Perilภัยผิวเหลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow spot; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow feverไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contract, yellow-dogข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, yellowไข้เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatodystrophy; atrophy, acute yellowตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Yellow River Watershed (China)ลุ่มน้ำแม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Telephone--Directories--Yellow pagesสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง [TU Subject Heading]
Acute Yellow Atrophyตับฝ่อเหลืองเฉียบพลัน, ตับเล็กลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากตับอักเสบ, โรคออโตอิมมูนของตับชนิดมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน [การแพทย์]
Bile, Yellowน้ำดีเหลือง [การแพทย์]
Bone Marrow, Yellowไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]
Butter Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Dark Yellowสีเหลืองเข้ม [การแพทย์]
Filters, Yellowแผ่นกรองสีเหลือง [การแพทย์]
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้ม, โรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
yellow spotจุดดวงเหลือง, ส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Greenish-Yellowสีเหลืองอมเขียว [การแพทย์]
Jaundice Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Lemon Yellowสีเหลืองอ่อน, สีเหลืองมะนาว [การแพทย์]
Ligaments, Yellowเอ็นเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Yellowไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Yellow Fattyไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yellJane had a yellow ribbon in her hair.
yellThese green leaves turn red or yellow in fall.
yellHe lives in that yellow house.
yellThe floor was painted green, while the walls yellow.
yellWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.
yellThis flower is yellow, but all the others are blue.
yellWhy don't you try on this yellow sweater?
yellI have a lot of flowers. Some are red and others are yellow.
yellI've never seen a yellow submarine in my life.
yellI am hoarse from yelling so much.
yellIt is getting colder and colder morning and evening. The leaves of trees will soon turn red or yellow.
yellThe girl wore yellow ribbons in her hair.
yellThere were white and yellow flowers at the side of the road.
yellStop yelling, I entreat you.
yellI used to get yelled at for hogging the phone.
yellHe yelled out an order to the soldiers.
yellThe landscape of yellow, a mass of sunflowers flourishing beyond measure.
yellI will take the yellow one.
yellHe always yells at me when he is angry.
yellBlend the blue paint with the yellow paint.
yellThe crowd yelled with delight.
yellThey painted their house bright yellow.
yellYelling about it won't help now. You should have done that when it counted.
yellAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
yellSome of the drivers were laughing and yelling.
yellThat is not a yellow piece of chalk.
yellThe girl wore a yellow ribbon in her hair.
yellJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
yellThey painted the window frames yellow.
yellThere is a yellow rose.
yellWhen the traffic light is yellow, we stop.
yellAll the flowers in the garden are yellow.
yellI have a lot of flowers. Some are red. and other are yellow.
yellI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
yellHer skirt is yellow with polka dots.
yellIn the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
yellThe leaves of the tree turned yellow.
yellDon't yell at me.
yellThe valley was starred with yellow flowers.
yellThe valley was aflame with red and yellow leaves.
yellThere are several flowers. One is red, another is white, and the others are yellow.
yellWho's the girl in a yellow raincoat?
yellThat yellow sweater costs twice as much as this blue one.
yellHis teeth are yellow from smoking too much.
yellAll the leaves on the tree turned yellow.
yell"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
yellThe leaves of the trees turn yellow in fall.
yellMother bought my brother a yellow umbrella.
yellShe yelled at the children to be quiet.
yellShe yelled in a rage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก(v) bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ใบเหลือง(n) yellow card
ผ้าเหลือง(n) yellow robe, Syn. จีวร, กาสาวพัสตร์, ผ้ากาสาวพัสตร์, Example: คนที่เป็นแม่ขอแต่เพียงได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าย้อมฝาด ซึ่งภิกษุสามเณรใช้นุ่งห่ม, Notes: (ปาก)
เรียก(v) call, See also: shout, yell, hail, cry, Example: ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา, Thai Definition: เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ส่งเสียง(v) cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai Definition: ร้องเสียงดัง
ตะเบ็งเสียง(v) shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai Definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
กระชากเสียง(v) shout, See also: bawl, holler, yell, bellow, roar, Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง, Example: แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน, Thai Definition: พูดกระตุกเสียงดังห้วนๆ
กู่(v) holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai Definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ขี้กลัว(v) be cowardly, See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: เขาขี้กลัวออกจะตายไป คงไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว, Thai Definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ไข่ไก่(n) reddish yellow, Syn. สีไข่ไก่, Example: เขาใช้สีไข่ไก่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ผ้าม่าน พรม หรือสีของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด, Thai Definition: สีเหลืองอมแดงน้อยๆ ดังเปลือกไข่ไก่
ไข้เหลือง(n) yellow fever, Syn. โรคไข้เหลือง, Example: คนในชนบทสมัยก่อนป่วยเป็นไข้เหลืองกันมาก, Thai Definition: โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน 6-7 วัน
แผด(v) roar, See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เขาแผดเสียงตวาดลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดลั่นออฟฟิศ, Thai Definition: เปล่งเสียงดังด้วยความโกรธ, เปล่งเสียงดังสนั่น
แผด(v) roar, See also: cry, yell, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เธอแผดเสียงใส่สามีทันทีที่จับได้ว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่น, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
แผดเสียง(v) roar, See also: cry, yell, Syn. ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: หนูน้อยแผดเสียงร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดเมื่อหมอกำลังฉีดยา, Thai Definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
พอน(n) ivory, See also: creamy yellow, creamed-colour, Syn. พูพอน, Example: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภทอื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น, Thai Definition: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
พาดควาย(n) one method of draping the outer yellow robe, Thai Definition: ลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่า แล้วคาดรัดประคดอก
แว้ด(v) bawl, See also: shout, yell, bellow, Syn. ตะโกน, ตวาด, Example: นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นไม่ได้ ต้องแว้ดใส่ทุกที
ตะคอก(v) bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ตะโกน(v) shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตะเบ็ง(v) shout, See also: yell, bellow, bowl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง, Ant. กระซิบกระซาบ, พึมพำ, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงในเธค, Thai Definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตรีจีวร(n) three vestments of a Buddhist monk, See also: a suit of yellow robes for a Buddhist priest, Syn. ผ้าไตร, Example: ก่อนที่นาคจะรับตรีจีวร นาคจะต้องกราบบิดามารดาเสียก่อน, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตรสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
ตวาด(v) yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai Definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
ทองดอกบวบ(n) light-yellow colour gold, Count Unit: บาท, Thai Definition: ทองเนื้อหก มีสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ
ทรงบาดาล(n) Cassia glauca, See also: Cassis surattensis, a yellow flower from Java, used medicinally., Syn. ต้นทรงบาดาล, Example: เปลือกและใบของทรงบาดาลเอามาทำยาได้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Cassia surattensis Burm. f. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ใบอ่อนกินได้ เปลือกและใบใช้ทำยา
ทอดกฐิน(v) present robes to monks at the end of Buddhist Lent, See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests, Example: สมาชิกของสมาคมจะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยา, Thai Definition: ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์
บงสุกุล(n) yellow robe drawn by a Buddhist, Syn. บังสุกุล, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
เบญจรงค์(n) five primary colours (white, black, green, red and yellow ), Example: เครื่องดินเผาสมัยอู่ทองใช้เบญจรงค์และลายน้ำทองซึ่งมีหลายสี, Thai Definition: แม่สีทั้ง 5 คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
เบญจพรรณ(n) primary colors red, blue, yellow, white, and black, Example: ลวดลายของเครื่องลายครามลงด้วยสีเบญจพรรณปนเงินทองแวววาว, Thai Definition: แม่สีทั้งห้า คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
ร้องเรียกร้องหา(v) call, See also: cry out for, shout or yell after, call out
กรีดร้อง(v) scream, See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry, Syn. กรีด, Example: หล่อนกรีดร้องด้วยความกลัว, Thai Definition: ส่งเสียงเล็กแหลมด้วยความตกใจ
กระโวยกระวาย(v) shout, See also: scream, yell, Syn. โวยวาย, Ant. เงียบ, เฉย, Example: เรื่องแค่นี้ก็ต้องกระโวยกระวาย
การตะโกน(n) shouting, See also: call, yell, bawl, holler, Syn. การส่งเสียง, การเปล่งเสียง, การแผดเสียง, Example: การตะโกนมากๆ ทำให้หลอดลมอักเสบได้, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
การทอดกฐิน(n) ceremony of presenting yellow to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent, Example: เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานในการทอดกฐินปีนี้
การแผดเสียง(n) roar, See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling, Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง, Example: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบ
ครองจีวร(v) dress in yellow rope, See also: wear the yellow robe, Syn. ห่มจีวร, Thai Definition: นุ่งห่มจีวร
จีวร(n) robe (of a Buddhist monk), See also: yellow robe, Syn. ผ้าจีวร, Example: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธงพระครุฑพ่าห์(n) Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background, Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับกระบวนพยุหยาตรา
ธงมหาราชใหญ่(n) Thai king's flag with a red Garuda on the yellow background, See also: Royal standard, Syn. ธงพระครุฑพ่าห์, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับพระมหากษัตริย์
ผ้าเหลือง(n) yellow (Buddhist monk's) robes, Syn. พระพุทธศาสนา, Notes: (ปาก)
แหกปาก(v) shout, See also: yell, bawl, Syn. ตะโกน, ตะเบ็ง, Example: เขาแหกปากร้องเมื่อยาซึมเข้าแผล, Thai Definition: ตะเบ็งเสียงออกมาดังๆ
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ผิวสองสี(n) yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai Definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ขี้กลัว(v) be a chickenshit, See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak, Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: ในครอบครัวที่มีการดุด่าว่ากล่าวหรือใช้เสียงดังกับเด็กเล็กๆบ่อยๆ พบว่าเด็กมักจะเงียบ ขี้กลัว ไม่กล้า และไม่มั่นใจในตัวเองเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ไข่ไก่(n) reddish-yellow, Syn. สีไข่ไก่, Example: ผนังบ้านหลังนี้ทาด้วยสีไข่ไก่, Thai Definition: สีเหลืองอมแดงน้อยๆ เหมือนเปลือกไข่ไก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [f]
ช้อนทอง[chøn thøng] (n, exp) EN: Yellow mussaenda
เอ็ด[et] (v) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at  FR: crier ; faire du vacarme
ไฟเหลือง[fai leūang] (n, exp) EN: yellow light  FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ฝนเหลือง[fon leūang] (n, exp) EN: yellow rain
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
แห้วหมู[haēomū] (n, exp) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge
จุลกฐิน[junlakathin] (n) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
การทอดกฐิน[kān thøtkathin] (n) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent
ไข้เหลือง[khai leūang] (n, exp) EN: yellow fever  FR: fièvre jaune [f]
ขมิ้นชัน[khaminchan] (n) EN: curcuma ; turmeric ; Yellow Root
คนเสื้อเหลือง[khon seūa leūang] (n, exp) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement  FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
กระดุมทอง[kradum thøng] (n, exp) EN: Little Yellow Star ; Kradum Thong
กระดุมทองต้น[kradum thøng ton] (n, exp) EN: Little yellow star
เหลือง[leūang] (adj) EN: yellow   FR: jaune
เหลืองอินเดีย[leūang Indīa] (n, exp) EN: Golden tree ; Yellow pui
ไม้หันอากาศ[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]
–ั[māi han-ākāt] (n, exp) EN: [a vowel symbol]  FR: [symbole de la voyelle a]
หมากเหลือง[māk leūang] (n, exp) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm
หมาไม้[māmāi] (n) EN: Yellow-throated Marten
มะยงชิด[mayongchit] (n) EN: sweet yellow Marian plum
มีสีเหลืองสีเดียว[mī sī leūangsī dīo] (v, exp) EN: be all yellow  FR: être tout de jaune ; être de couleur jaune uniforme
ม็อบเหลือง[mǿp leūang] (n, exp) EN: Yellow Shirts  FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบเสื้อเหลือง[mǿp seūa leūang] (n, exp) EN: Yellow Shirts rally  FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
มดแดง[mot daēng] (n, exp) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant  FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
งูกาบหมากลาย[ngū kāpmāk lāi] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูกาบหมากเหลือง[ngū kāpmāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูลายสาบดอกหญ้า[ngū lāisāp døk yā] (n, exp) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake
นกเด้าลมหัวเหลือง[nok daolom hūa leūang] (n, exp) EN: Citrine Wagtail ; Yellow-hooded Wagtail  FR: Bergeronnette citrine [f]
นกเด้าลมเหลือง[nok daolom leūang] (n, exp) EN: Yellow Wagtail  FR: Bergeronnette printanière [f]
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง[nok hūa khwān dāng nāphāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-crowned Woodpecker  FR: Pic mahratte [m]
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง[nok hūa khwān lek ngøn leūang] (n, exp) EN: Lesser Yellownape  FR: Pic à huppe jaune [m]
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง[nok hūa khwān yai ngøn leūang] (n, exp) EN: Greater Yellownape  FR: Pic à nuque jaune [m] ; Pic à nuque d'or [m]
นกอีแพรดท้องเหลือง[nok ī-phraēt thøng leūang] (n, exp) EN: Yellow-bellied Fantail  FR: Rhipidure à ventre jaune [m] ; Rhipidure à ventre d'or
นกจับแมลงตะโพกเหลือง[nok jap malaēng taphōk leūang] (n, exp) EN: Yellow-rumped Flycatcher  FR: Gobemouche à croupion jaune [m] ; Gobemouche doré [m] ; Gobemouche de Corée [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[nok jāp pīk øn ok leūang] (n, exp) EN: Yellow-breasted Bunting  FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกกาฝากก้นเหลือง[nok kāfāk kon leūang] (n, exp) EN: Yellow-vented Flowerpecker  FR: Dicée cul-d'or [m] ; Dicée à ventre tacheté [m] ; Dicée à sous-caudales jaunes [m] ; Dicée à ventre jaune [m]
นกกาฝากอกเหลือง[nok kāfāk ok leūang] (n, exp) EN: Yellow-breasted Flowerpecker  FR: Dicée tacheté [m] ; Dicée à poitrine dorée [m]
นกกาฝากท้องเหลือง[nok kāfāk thøng leūang] (n, exp) EN: Yellow-bellied Flowerpecker  FR: Dicée à ventre jaune [m] ; Dicée à dos noir [m]
นกคุ่มอืดใหญ่[nok khum eūt yai] (n, exp) EN: Yellow-legged Buttonquail  FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกกินแมลงตาเหลือง[nok kin malaēng tā leūang] (n, exp) EN: Yellow-eyed Babbler  FR: Timalie aux yeux d'or [f] ; Timalie aux yeux jaunes [f] ; Timalie à oeil d'or [f]
นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง[nok krajip yā thøng leūang] (n, exp) EN: Yellow-bellied Prinia  FR: Prinia à ventre jaune ; Fauvette-roitelet à ventre jaune [f]
นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว[nok krajit khiu dam thøng khāo] (n, exp) EN: Yellow-vented Warbler  FR: Pouillot chanteur [m] ; Pouillot à poitrine jaune [m]
นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง[nok krajit ok lāi leūang] (n, exp) EN: Yellow-streaked Warbler  FR: Pouillot de Milne-Edwards [m] ; Pouillot de David [m] ; Pouillot du père David [m]
นกกระจิ๊ดธรรมดา[nok krajit thammadā] (n, exp) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate  FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][
นกกระจ้อยคอขาว[nok krajøi khø khāo] (n, exp) EN: Yellow-bellied Warbler  FR: Pouillot à sourcils blancs [m] ; Fauvette des bambous [f] ; Pouillot des bambous [m]
นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง[nok kratit yai pāk leūang] (n, exp) EN: Yelllow-billed Grosbeak  FR: Gros-bec migrateur [m] ; Gros-bec à queue noire [m] ; Gros-bec à bec jaune [m] ; Gros-bec de Chine à tête noire [m]
นกปรอดหน้านวล[nok parøt nā nūan] (n, exp) EN: Yellow-vented Bulbul  FR: Bulbul goiavier [m]
นกปรอดโอ่งไร้หงอน[nok parøt ōng rai ngøn] (n, exp) EN: Yellow-bellied Bulbul  FR: Bulbul à calotte grise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YELL Y EH1 L
LYELL L AY2 EH1 L
YELLS Y EH1 L Z
YELLE Y EH1 L
YELLOW Y EH1 L OW0
YELLED Y EH1 L D
YELLEN Y EH1 L AH0 N
YELLIN Y EH1 L IH0 N
YELLOWS Y EH1 L OW0 Z
YELLAND Y EH1 L AH0 N D
VIYELLA V IH0 Y EH1 L AH0
YELLING Y EH1 L IH0 NG
YELLIN' Y EH1 L IH0 N
YELLOWER Y EH1 L OW0 ER0
YELLOWING Y EH1 L OW0 IH0 NG
YELLOWISH Y EH1 L OW0 IH0 SH
YELLOWEST Y EH1 L OW0 IH0 S T
YELLOWKNIFE Y EH1 L OW0 N AY2 F
YELLOWSTONE Y EH1 L OW0 S T OW2 N
YELLOWSTONE'S Y EH1 L OW0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yell (v) jˈɛl (y e1 l)
yells (v) jˈɛlz (y e1 l z)
yelled (v) jˈɛld (y e1 l d)
yellow (v) jˈɛlou (y e1 l ou)
yelling (v) jˈɛlɪŋ (y e1 l i ng)
yellows (v) jˈɛlouz (y e1 l ou z)
yellowed (v) jˈɛloud (y e1 l ou d)
yellower (j) jˈɛlouər (y e1 l ou @ r)
yellowest (j) jˈɛlouɪst (y e1 l ou i s t)
yellowing (v) jˈɛlouɪŋ (y e1 l ou i ng)
yellowish (j) jˈɛlouɪʃ (y e1 l ou i sh)
yellowness (n) jˈɛlounəs (y e1 l ou n @ s)
Yellowstone (n) jˈɛloustoun (y e1 l ou s t ou n)
yellow-flag (n) jˈɛlou-flæg (y e1 l ou - f l a g)
yellow-flags (n) jˈɛlou-flægz (y e1 l ou - f l a g z)
yellow-bellied (j) jˌɛlou-bˈɛlɪd (y e2 l ou - b e1 l i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] to call; to yell; to be called; to order, #274 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, ] north; the northern part a country; China north of the Yellow River, #4,300 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain, #6,347 [Add to Longdo]
黄牌[huáng pái, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, / ] (sport) violation warning sign; yellow card, #10,986 [Add to Longdo]
呼叫[hū jiào, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] to shout; to yell, #11,799 [Add to Longdo]
黄山[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals), #13,357 [Add to Longdo]
河西[Hé xī, ㄏㄜˊ ㄒㄧ, 西] land west of the Yellow river; Shaanxi, Qinghai and Gansu provinces, #15,946 [Add to Longdo]
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, / ] golden yellow; golden, #16,602 [Add to Longdo]
银杏[yín xìng, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree, #17,065 [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans, #18,549 [Add to Longdo]
淮河[Huái hé, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄜˊ, ] Huaihe river, a main river of east China, roughly halfway between the Yellow River 黄河 and the Changjiang 長江|长江, #18,551 [Add to Longdo]
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell, #19,680 [Add to Longdo]
黄帝[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, / ] Yellow Emperor, #20,413 [Add to Longdo]
黄土[huáng tǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ, / ] loess (yellow sandy soil typical of north China), #20,810 [Add to Longdo]
黄海[Huáng Hǎi, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄞˇ, / ] Yellow Sea, #20,977 [Add to Longdo]
轩辕[xuān yuán, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ, / ] a name for the Yellow Emperor, #21,245 [Add to Longdo]
黄酒[huáng jiǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] "yellow wine" (mulled rice wine, usually served warm), #21,833 [Add to Longdo]
辽东[Liáo dōng, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄨㄥ, / ] Liaodong peninsula between Bohai 渤海 and Yellow sea; east and south of Liaoning province; east of Liao river 遼河|辽河, #23,017 [Add to Longdo]
黄鹤楼[Huáng hè lóu, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˋ ㄌㄡˊ, / ] the Yellow Crane Tower in Wuhan city (built in 223, burnt down in 1884, rebuilt in 1985); favored place of poet sages, who in legend arrived riding golden cranes; Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return, #24,267 [Add to Longdo]
黄斑[huáng bān, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄢ, / ] macula lutea (anat., central area of retina); yellow spot, #26,731 [Add to Longdo]
黄泉[huáng quán, ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] the Yellow Springs; the Chinese equivalent of Hades or Hell, #31,359 [Add to Longdo]
黄泉[huáng quán, ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˊ, ] the yellow springs; the underworld of Chinese mythology; Hades, #31,359 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares), #33,044 [Add to Longdo]
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏, #35,213 [Add to Longdo]
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people, #36,002 [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends, #42,694 [Add to Longdo]
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, ] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red, #42,981 [Add to Longdo]
黄鱼[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish), #43,369 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] yellow loam; clay; season; few, #44,453 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] Chinese yellow eel, #46,657 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] light yellow color, #51,502 [Add to Longdo]
黄鼠狼[huáng shǔ láng, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ, / ] yellow weasel (Mustela sibirica); Japanese mink; skunk, #53,358 [Add to Longdo]
黄鹂[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] yellow oriole (Oriolus chinensis), #55,096 [Add to Longdo]
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, / ] sallow; yellow and withered; sickly, #55,640 [Add to Longdo]
黄土地[huáng tǔ dì, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] the yellow earth (of China), #55,661 [Add to Longdo]
花雕[huā diāo, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄠ, ] Shaoxing yellow wine, #57,826 [Add to Longdo]
黄种人[huáng zhòng rén, ㄏㄨㄤˊ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] yellow race, #58,796 [Add to Longdo]
五帝[wǔ dì, ㄨˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜, #62,446 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2, #68,063 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2, #68,063 [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱, #69,381 [Add to Longdo]
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, / ] glistening yellow, #71,394 [Add to Longdo]
黄花鱼[huáng huā yú, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish); corvina, #72,691 [Add to Longdo]
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow), #73,094 [Add to Longdo]
颛顼[Zhuān xū, ㄓㄨㄢ ㄒㄩ, / ] Zhuan Xu, one of Five legendary Emperors 五帝, grandson of Yellow Emperor 黃帝|黄帝, trad. reigned 2513-2435 BC, #79,644 [Add to Longdo]
刘公岛[Liú gōng dǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄠˇ, / ] Liugong island in the Yellow sea, #104,707 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeuerungsruf {m}yell [Am.] [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}yellow press [Add to Longdo]
Gelbe Seiten; Branchenverzeichnis {n}yellow pages [Add to Longdo]
Makula {f}; gelber Fleck; Stelle des schärfsten Sehens im Auge [anat.]macula; yellow spot [Add to Longdo]
gellender Schrei | einen Schrei ausstoßenyell | to let out a yell [Add to Longdo]
Schreier {m}yeller [Add to Longdo]
Signallampe {f}; Meldeleuchte {f} | Meldeleuchte rot/grün/gelbsignal lamp | signal lamp red/green/yellow [Add to Longdo]
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus [Add to Longdo]
einander anschreiento yell at each other [Add to Longdo]
gelb {adj}yellow [Add to Longdo]
gelberyellower [Add to Longdo]
gelblichyellowish [Add to Longdo]
gelblich {adv}yellowly [Add to Longdo]
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow [Add to Longdo]
knallgelb {adj}bright yellow [Add to Longdo]
kreischento yell [Add to Longdo]
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow [Add to Longdo]
(gellend) schreien | schreiend | geschrien; geschrieen [alt] | schreit | schrieto yell | yelling | yelled | yells | yelled [Add to Longdo]
vergilben | vergilbend | vergilbt | vergilbtto go yellow; to yellow | going yellow; yellowing | gone yellow; yellowed | yellows [Add to Longdo]
vergilbt {adj} | vergilbter | am vergilbtestenyellowed | more yellowed | most yellowed [Add to Longdo]
weißgelb {adj}pale yellow [Add to Longdo]
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored [Add to Longdo]
Er hat Schiss!He's yellow! [Add to Longdo]
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin [Add to Longdo]
Drachenstärling {m} [ornith.]Brown-yellow Marshbird [Add to Longdo]
Azur-Demoiselle {f} (Chrysiptera hemicyanea) [zool.]yellowtail damsel [Add to Longdo]
(Chromis bicolor) [zool.]purple & yellow chromis [Add to Longdo]
(Ecsenius frontalis) [zool.]black & yellow blenny [Add to Longdo]
Gelbe Korallengrundel {f} (Gobiodon okinawae) [zool.]yellow clown goby [Add to Longdo]
Gelber Pyramiden-Falterfisch {m} (Hemitaurichthys polylepis) [zool.]yellow zoster [Add to Longdo]
Gelbe Seegurke {f}; Gelbe Seewalze {f} (Colochirus robustus; Colochirus quadrangularis) [zool.]yellow cucumber [Add to Longdo]
Gelbe Symbiosegrundel {f} (Cryptocentrus cinctus) [zool.]yellow watchman goby [Add to Longdo]
Gelbkopf-Falterfisch {m} (Chaetodon xanthocephalus) [zool.]yellowhead butterfly [Add to Longdo]
Gelbschwanz-Riffbarsch {m} (Microspathodon chrysurus) [zool.]yellowtail jewel (damsel) [Add to Longdo]
Goldener Riffbarsch {m} (Amblyglyphidodon aureus) [zool.]yellow damsel [Add to Longdo]
Goldener Zwergkaiserfisch {m}; Heralds Zwergkaiserfisch {m}; Goldener Herzogfisch {m} (Centropyge heraldi) [zool.]yellow (dwarf) angel [Add to Longdo]
Goldstirn-Brunnenbauer {m}; Goldstirn-Kieferfisch {m} (Opistognathus aurifrons) [zool.]yellowhead jawfish [Add to Longdo]
Grüne Schmerle {f} (Botia modesta) [zool.]yellow-tailed botia [Add to Longdo]
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...) [Add to Longdo]
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]polyp (red; green; blue; yellow...); button polyp [Add to Longdo]
Mondstrahl-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge flavopectoralis) [zool.]yellowfin pygmy angel [Add to Longdo]
Rotaugen-Moenkhausia {f} (Moenkhausia sanctaefilomenae) [zool.]yellow-banded moenkhausia [Add to Longdo]
Schwarzer Falterfisch {m} (Chaetodon flavirostris) [zool.]yellownose butterfly [Add to Longdo]
Weißschwanz-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge flavicauda) [zool.]yellowtail pygmy angel [Add to Longdo]
Zitronen-Segelflossen-Doktorfisch {m}; Gelber Seebader {m} (Zebrasoma flavescens) [zool.]yellow tang [Add to Longdo]
CMYK-FarbmodellCMYK : cyan, magenta, yellow, black [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: consonne, alphabet

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]
アカヒメジ[akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
アデヤッコ[adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
イエロー(P);イェロー;イェロウ[iero-(P); iero-; ierou] (adj-na,n) yellow; (P) [Add to Longdo]
イエローアクシルクロミス[iero-akushirukuromisu] (n) yellow-axil chromis (Chromis xanthochira) [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローオーカー;イエローオーカ[iero-o-ka-; iero-o-ka] (n) yellow ochre [Add to Longdo]
イエローカード[iero-ka-do] (n) yellow card (e.g. in soccer) [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus) [Add to Longdo]
イエローケーキ[iero-ke-ki] (n) yellowcake [Add to Longdo]
イエローケーブル[iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable [Add to Longdo]
イエロージャーナリズム[iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
イエロースペックルドクロミス[iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローゾーン[iero-zo-n] (n) yellow zone [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イエローテイルリーフフィッシュ[iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis [Add to Longdo]
イエローフィンクロミス[iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis [Add to Longdo]
イエローフラッグ[iero-furaggu] (n) yellow flag [Add to Longdo]
イエローブック[iero-bukku] (n) Yellow Book [Add to Longdo]
イエロープレス[iero-puresu] (n) yellow press [Add to Longdo]
イエローヘッドバタフライフィッシュ[iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus) [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
イエローページ[iero-pe-ji] (n) Yellow Pages [Add to Longdo]
イエローペーパー[iero-pe-pa-] (n) yellow paper [Add to Longdo]
イエローペリル[iero-periru] (n) yellow peril [Add to Longdo]
イエローヤンキー[iero-yanki-] (n) yellow Yankee [Add to Longdo]
イソスズメダイ[isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus) [Add to Longdo]
イレズミニザ[irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
エール[e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) [Add to Longdo]
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
カエトドンアンダマネンシス[kaetodon'andamanenshisu] (n) yellow butterflyfish (Chaetodon andamanensis) [Add to Longdo]
カドミウムイエロー[kadomiumuiero-] (n) cadmium yellow [Add to Longdo]
カナリア色;金糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yell
   n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the
      speaker was interrupted by loud cries from the rear of the
      audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout},
      {vociferation}]
   2: a loud utterance of emotion (especially when inarticulate);
     "a cry of rage"; "a yell of pain" [syn: {cry}, {yell}]
   v 1: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the
      doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the
      window but she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout
      out}, {cry}, {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo},
      {squall}]
   2: utter or declare in a very loud voice; "You don't have to
     yell--I can hear you just fine" [syn: {yell}, {scream}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top