ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*yah*

Y AA1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yah, -yah-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
ayah(อา' ยะ) n. คนใช้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kayah (Southeast Asian people)ชาวคะยา [TU Subject Heading]
Wahhabiyahวะฮาบีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yahI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยงคะยา[Karīeng Khayā] (n, prop) EN: Kayah Karen

CMU English Pronouncing Dictionary
YAH Y AA1
YAHI Y AA1 HH IY0
YAHN Y AE1 N
YAHR Y AA1 R
YAHOO Y AA1 HH UW2
YAHYA Y AH1 Y AH0
LAYAH L EY1 AH0
YAHNKE Y AE1 NG K
YAHWEH Y AA1 W EH2
ALIYAH AH0 L IY1 AH0
YAHOOS Y AA1 HH UW2 Z
AALIYAH AA2 L IY1 AA2
MUGNIYAH M AH1 G N IH0 Y AH0
MIYAHARA M IY2 Y AA0 HH AA1 R AH0
GVARYAHU G AH0 V EH0 R Y AA1 HH UW0
CUYAHOGA K AY2 AH0 HH OW1 G AH0
SEQUOYAH S AH0 K W OY1 AH0
NETANYAHU N EH2 T AH0 N Y AA1 HH UW2
NETANYAHU'S N EH2 T AH0 N Y AA1 HH UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yah (uh) jˈaː (y aa1)
ayah (n) ˈaɪə (ai1 @)
ayahs (n) ˈaɪəz (ai1 @ z)
yahoo (n) jˈaːhˈuː (y aa1 h uu1)
yahoos (n) jˈaːhˈuːz (y aa1 h uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅虎[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
耶和华[Yē hé huá, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Jehovah (biblical name for God, Hebrew: YHWH); compare Yahweh 雅威[Ya3 wei1] and God 上帝[Shang4 di4], #40,353 [Add to Longdo]
杨致远[Yáng Zhì yuǎn, ㄧㄤˊ ㄓˋ ㄩㄢˇ, / ] Jerry Yang (1968-), Taiwan-US millionaire and creator of Yahoo, #47,459 [Add to Longdo]
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, ] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond, #52,620 [Add to Longdo]
雅威[Yǎ wēi, ㄧㄚˇ ㄨㄟ, ] Yahweh, #524,129 [Add to Longdo]
哈利迪亚[Hā lì dí yà, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Habbaniyah (Iraqi city) [Add to Longdo]
小乘[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] Hinayana, the Lesser Vehicle; Buddhism in India before the Mayahana sutras [Add to Longdo]
崔亚琳[Cuī Yà lín, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Charles Yah Lin Trie (Arkansas restauranteur) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saukerl {m} | Saukerle {pl}yahoo | yahoos [Add to Longdo]
Untier {n}yahoo [Add to Longdo]
Al-Iskandariyah; Alexandria (Stadt in Ägypten)Al-Iskandariyah; Alexandria (city in Egypt) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほやほや[hoyahoya] (adj-na,adj-no,adv) (on-mim) fresh; new [Add to Longdo]
やほー[yaho-] (int) (col) hi; howdy [Add to Longdo]
アリーヤー;アリヤー[ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イヤホン(P);イヤフォン(P);イヤホーン[iyahon (P); iyafon (P); iyaho-n] (n) earphone; (P) [Add to Longdo]
ビヤホール;ビアホール[biyaho-ru ; biaho-ru] (n) beer-hall [Add to Longdo]
ヤッホー[yahho-] (int) (fam) (sl) yoo-hoo; halloo; hi-de-ho; hey [Add to Longdo]
ヤハウェ;ヤーウェ;ヤーヴェ[yahaue ; ya-ue ; ya-ve] (n) (See エホバ) Yahweh; Yahveh; Jehovah [Add to Longdo]
ヤフる[yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
ヤフオク[yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]
脚絆;脚半[きゃはん, kyahan] (n) gaiters; leggings [Add to Longdo]
弓矢八幡[ゆみやはちまん, yumiyahachiman] (n) god of war [Add to Longdo]
金剛般若波羅蜜多経[こんごうはんにゃはらみたきょう, kongouhannyaharamitakyou] (n) Diamond Sutra [Add to Longdo]
軽野砲[けいやほう, keiyahou] (n) light field gun [Add to Longdo]
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone [Add to Longdo]
高野聖[こうやひじり, kouyahijiri] (n) (1) Mt. Koya missionary (usu. low-ranking monks); (2) (uk) (See 田鼈) Lethocerus deyrollei (species of giant water bug) [Add to Longdo]
深夜放送[しんやほうそう, shinyahousou] (n) late-night (all-night) broadcasting [Add to Longdo]
親は無くても子は育つ[おやはなくてもこはそだつ, oyahanakutemokohasodatsu] (exp) (id) Nature itself is a good mother [Add to Longdo]
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly [Add to Longdo]
二十八星瓢虫[にじゅうやほしてんとう;ニジュウヤホシテントウ, nijuuyahoshitentou ; nijuuyahoshitentou] (n) (uk) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
八尋[やひろ, yahiro] (n,adj-no) (arch) great length; great size [Add to Longdo]
八尋殿[やひろどの, yahirodono] (n) (arch) grand palace [Add to Longdo]
般若波羅蜜[はんにゃはらみつ, hannyaharamitsu] (n) {Buddh} prajna-paramita (perfection of wisdom) [Add to Longdo]
般若波羅蜜多[はんにゃはらみった, hannyaharamitta] (n) {Buddh} prajna-paramita (perfection of wisdom) [Add to Longdo]
夜泊[やはく, yahaku] (n,vs) night mooring [Add to Longdo]
夜半[やはん;よわ, yahan ; yowa] (n-adv,n-t) midnight; dead of night [Add to Longdo]
野卑[やひ, yahi] (adj-na,n,adj-no) vulgarity; meanness [Add to Longdo]
野砲[やほう, yahou] (n) field gun; field artillery [Add to Longdo]
野鄙[やひ, yahi] (adj-na,n) vulgar; base; mean [Add to Longdo]
矢っ張り(P);矢張り(P);矢っ張;矢っ張し[やっぱり(矢っ張り)(P);やはり(矢張り)(P);やっぱ(矢っ張);やっぱし(矢っ張し), yappari ( ya tsu hari )(P); yahari ( yahari )(P); yappa ( ya tsu chou ); yappashi (] (exp,adv,adj-f) (uk) also; as I thought; still; in spite of; absolutely; of course; (P) [Add to Longdo]
矢筈[やはず, yahazu] (n) (1) nock of an arrow; (2) forked tool used for hanging scrolls [Add to Longdo]
矢筈模様[やはずもよう, yahazumoyou] (n,adj-no) herring-bone pattern; herringbone pattern [Add to Longdo]
矢偏[やへん, yahen] (n) kanji "arrow" radical at left [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top