ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*watcher*

W AA1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: watcher, -watcher-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watcher(n) องครักษ์, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guard, guardian, protector
birdwatcher(n) คนดูนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม,ยามรักษาการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พบเห็น(n) watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน
นักสังเกตการณ์(n) observer, See also: watcher, watchman, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
WATCHER W AA1 CH ER0
WATCHERS W AA1 CH ER0 Z
BIRDWATCHER B ER1 D W AA2 CH ER0
BIRDWATCHERS B ER1 D W AA2 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watcher (n) wˈɒtʃər (w o1 ch @ r)
watchers (n) wˈɒtʃəz (w o1 ch @ z)
birdwatcher (n) bˈɜːʳdwɒtʃər (b @@1 d w o ch @ r)
birdwatchers (n) bˈɜːʳdwɒtʃəz (b @@1 d w o ch @ z)
fire-watcher (n) fˈaɪə-wɒtʃər (f ai1 @ - w o ch @ r)
fire-watchers (n) fˈaɪə-wɒtʃəz (f ai1 @ - w o ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国通[Zhōng guó tōng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ, / ] China watcher; an expert on China; an old China hand, #51,843 [Add to Longdo]
看鸟人[kàn niǎo rén, ㄎㄢˋ ㄋㄧㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] a bird-watcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelbeobachter {m}; Vogelbeobachterin {f}bird watcher [Add to Longdo]
Wächter {m}watcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッチャー[uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
ウオッチャー[uoccha-] (n) watcher [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[nyu-suuoccha-] (n) {comp} NewsWatcher [Add to Longdo]
バードウオッチャー[ba-douoccha-] (n) bird-watcher; birdwatcher [Add to Longdo]
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P) [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watcher
   n 1: a close observer; someone who looks at something (such as
      an exhibition of some kind); "the spectators applauded the
      performance"; "television viewers"; "sky watchers
      discovered a new star" [syn: {spectator}, {witness},
      {viewer}, {watcher}, {looker}]
   2: a guard who keeps watch [syn: {watchman}, {watcher},
     {security guard}]
   3: a person who keeps a devotional vigil by a sick bed or by a
     dead body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top