ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wünschen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wünschen, -wünschen-
German-Thai: Longdo Dictionary
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Böse {n}; Böses; Übel {n} | das Gute und Böse | jdn. nichts Böses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
begehren; wünschen | begehrend; wünschend | begehrt; gewünscht | begehrt; wünscht | begehrte; wünschteto desire | desiring | desired | desires | desired [Add to Longdo]
begehrenswert; wünschenswert {adj} | begehrenswerter | am begehrenswertestendesirable | more desirable | most desirable [Add to Longdo]
beglückwünschen | beglückwünschend | beglückwünscht | beglückwünscht | beglückwünschteto congratulate | congratulating | congratulated | congratulates | congratulated [Add to Longdo]
beglückwünschen (zu) | beglückwünschend | beglückwünschteto compliment (on) | complimenting | complimented [Add to Longdo]
beglückwünschen | beglückwünschend | beglückwünscht | beglückwünscht | beglückwünschteto felicitate | felicitating | felicitated | felicitates | felicitated [Add to Longdo]
herabwünschen | herabwünschendto imprecate | imprecating [Add to Longdo]
individuell; angepasst; entsprechend den Wünschen hergerichtetcustomized [Add to Longdo]
maßgeschneidert {adj}; den Kundenwünschen angepasst; nach Maß; Maß...bespoke [Add to Longdo]
jdn. zu sprechen wünschenwish to see someone [Add to Longdo]
viel (wenig) zu wünschen übrig lassen (übriglassen [alt])to leave much (little) to be desired [Add to Longdo]
unerwünscht; lästig; nicht wünschenswertundesirable [Add to Longdo]
verwünschen | verwünschend | verwünschtto execrate | execrating | execrates [Add to Longdo]
verwünschendcursing [Add to Longdo]
verwünschendimprecatory [Add to Longdo]
wünschen | wünschend | gewünscht | er/sie wünscht | ich/er/sie wünschte | er/sie hat/hatte gewünschtto wish | wishing | wished | he/she wishes | I/he/she wished | he/she has/had wished [Add to Longdo]
wünschen; wollen | wünschend | gewünscht | wünschtto want | wanting | wanted | wants [Add to Longdo]
wünschenswert; erstrebenswertdesirable [Add to Longdo]
wünschenswert {adv}desirably [Add to Longdo]
wünschenswerterweisedesirability [Add to Longdo]
Deine Arbeit lässt viel zu wünschen übrig.Your work leaves a lot to be desired. [Add to Longdo]
Mit den besten Wünschen zum FestWith the compliments of the season [Add to Longdo]
Sie wünschen? Was darf es sein?What can I do for you? [Add to Longdo]
Und was wünschen Sie noch?And what more do you want? [Add to Longdo]
Wünschen Sie noch etwas?Would you like anything else? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top