ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vrai*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vrai, -vrai-
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[anthījing laēo] (adv) EN: in fact  FR: à vrai dire ; pour tout dire
ใบส่งของ[bai song khøng] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[bai songmøp] (n) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip  FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บริการจัดส่ง[børikān jat song] (n, exp) EN: delivery service  FR: service de livraison [m]
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ใช่ไม่ใช่[chai mai chai] (xp) FR: c'est vrai ou non ? ; vrai ou faux ?
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
แฝดเหมือน[faēt meūoen] (n, exp) EN: identical twins  FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จริง[jing] (adj) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic  FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริงด้วย[jing dūay] (xp) EN: that's right ; yes, it is  FR: c'est vrai
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[jing-jing reū] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[jing-jing roē] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริงหรือ[jing reū] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริงเหรอ[jing roē] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
การรับส่ง[kān rapsong] (n) EN: delivery  FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การส่งมอบ[kān songmøp] (n) EN: delivery  FR: livraison [f]
การส่งมอบสินค้า[kān songmøp sinkhā] (n, exp) EN: delivery of goods  FR: livraison de marchandises [f]
เก็บเงินปลายทาง[kep ngoen plāithāng] (v, exp) EN: payable on delivery  FR: payable à la livraison
คง[khong] (adv) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible  FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คงจะ[khong ja] (v) EN: may ; might  FR: devrait
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]  FR: vraiment ; exactement [particule finale]
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
แม่น[maen] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ไม่ใช่[mai chai = mai chāi] (v, exp) EN: no, it isn't !  FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; non ! ; non pas
ไม่ควร[mai khūan] (v, exp) FR: on ne devrait pas ; il ne faut pas
ไม่...เลย[mai ... loēi] (x) FR: ne ... pas du tout ; ne ... vraiment pas
ไม่น่าเชื่อ[mai nācheūa] (adj) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable  FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าจะ[mai nā ja] (v, exp) FR: ne devrait pas
ไม่ถูกต้องเลย[mai thuktǿng loēi] (x) FR: pas vrai du tout
มากเกินไป[māk koēnpai] (adv) EN: overabundantly ; extremely  FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
น่า[nā] (adv) EN: likely ; probably  FR: probablement ; vraisemblablement
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
น่าจะ[nā ja] (aux) EN: should be ; had better ; should  FR: il devrait ; il faudrait ; il conviendrait
เป็นความจริง[pen khwāmjing] (v, exp) EN: that's true  FR: c'est vrai
เป็นความจริงหรือเปล่า[pen khwāmjing reū plāo] (xp) EN: is that true ?  FR: est-ce vrai ?
ผมควรจะพูดยังไง[phom khūan ja phūt yang-ngai] (xp) EN: what should I say ?  FR: que devrais-je dire ?
แปลกแต่จริง[plaēk tāe jing] (x) EN: incredible but true ; believe it or not  FR: incroyable mais vrai
รับกระเป๋า[rap krapao] (n, exp) EN: baggage claim ; baggage reclaim  FR: livraison des bagages [f]
เรื่องจริง[reūang jing] (n, exp) EN: true story  FR: histoire vraie [f]
เรื่องเหลือเชื่อ[reūang leūacheūa] (n, exp) EN: tall story  FR: histoire invraisemblable [f] ; histoire abracadabrante [f]
เหรอ[roē] (x) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?  FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)
หรอก[røk] (x) FR: vraiment pas ; pas du tout

CMU English Pronouncing Dictionary
VRAIN V R EY1 N

French-Thai: Longdo Dictionary
vrai(adj) จริง, แท้ เช่น une histoire vraie, See also: vraiment
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top