ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vane*

V EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vane, -vane-
Possible hiragana form: *う゛ぁね*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vane(n) ใบกังหัน, See also: ใบพัด, Syn. weathervane, weathercock
evanesce(vi) ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี), Syn. disappear, fade, vanish
Javanese(adj) เกี่ยวกับเกาะชวา
Javanese(n) ชาวเกาะชวา, Syn. Javan
evanescent(adj) หายไปอย่างรวดเร็ว, Syn. ephemeral, fleeting, transient
weather vane(n) กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม, See also: เครื่องมือสำหรับชี้ทิศทางลม, Syn. anemometer, weathercock, wind gauge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
javanese(แจฟ'วะนิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา,ชาวชวา,ภาษาชวา
paravanen. เครื่องวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำชนิดหนึ่ง
paravane davitsn. โครงโยงกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำ
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
weather vanen. กังหัน -S .vane

English-Thai: Nontri Dictionary
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
side vaneใบข้าง(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary vaneใบช่วย(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
evanescentอยู่ไม่ทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elbow vanesแผ่นแบ่งช่องท่อเลี้ยว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlet guide vaneใบนำร่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneใบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vane rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบใบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneaxial fanพัดลมมีใบนำร่องติดตั้งในท่อกลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hinged vaneใบพับ(หลบลม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Javaneseศิลปะชวา [TU Subject Heading]
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]
Bivane - Bi - directional vaneเครื่องวัดลมสองทิศ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tandem vane pumpsปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaneThe vane points north.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังหันน้ำ(n) water turbine, See also: water vane, water wheel, Example: กังหันน้ำ ที่ชาวบ้านทำขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ถือเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน, Count Unit: ตัว
ปาเต๊ะ(n) batik, See also: a kind of Javanese or Malay glazed sarong, Syn. ผ้าปาเต๊ะ, Example: หญิงวัยกลางคนนุ่งผ้าปาเต๊ะเสื้อคอกระเช้านั่งป่าวร้องกึ่งตะโกนกึ่งเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย
อัดแจ(n) name of Javanese city, Syn. เมืองอะแจว, อะจีน
อังกะลุง(n) ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count Unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai Definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: vane ; blade
ชวา[Chawā] (adj) EN: Javanese  FR: javanais
ดีปลี[dīplī] (n) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper
เดินกร่าง[doēn krāng] (v) EN: swagger  FR: se pavaner
กังหัน[kanghan] (n) EN: weather vane  FR: girouette [f]
กังหันน้ำ[kanghan nām] (n, exp) EN: water turbine ; water vane ; water wheel
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
คาราวาน[khārāwān] (n) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade  FR: caravane [f]
นกตบยุงป่าโคก[nok top yung pā khōk] (n, exp) EN: Savanna Nightjar  FR: Engoulevent affin [m] ; Engoulevent de Franklin [m] ; Engoulevent des savanes [m]
ป่าทุ่ง[pāthung] (n) EN: savanna  FR: savane [f]
ภาษาชวา[phāsā Chawā] (n, exp) EN: Javanese  FR: javanais [m]
ทุ่งหญ้าสะวันนา[thung yā sawannā] (n, exp) EN: savanna  FR: savane [f]
ยกตนข่มท่าน[yok ton khom than] (v, exp) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag  FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
VANE V EY1 N
VANES V EY1 N Z
IVANE IH1 V AH0 N
VANEK V AE0 N EH1 K
DEVANE D IH0 V EY1 N
VANESS V AE1 N AH0 S
VANECK V AA1 N EH0 K
AVANEX AA1 V AH0 N EH0 K S
VANECEK V AE0 N EH1 S IH0 K
VANELLA V AH0 N EH1 L AH0
VANEPPS V AE0 N EH1 P S
HOVANEC HH AH0 V AE1 N IH0 K
VANESSA V AH0 N EH1 S AH0
DEVANEY D EH1 V AH0 N IY0
VANEGAS V AE0 N IY1 G AH0 Z
VANENGEN V AE0 N EH1 NG AH0 N
VANESSEN V AA1 N IH0 S AH0 N
VANETTEN V AE1 N EH1 T AH0 N
VANEVERY V AH0 N EH1 V R IY0
VANEATON V AE1 N AH0 T AA0 N
MULVANEY M AH2 L V EY1 N IY0
KRIVANEK K R IH1 V AH0 N IH0 K
JAVANESE JH AA2 V AH0 N IY1 Z
CAVANESS K AA1 V AH0 N IH0 S
CHOVANEC CH AH0 V AE1 N IH0 K
EVANESCENT EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N T
GIOVANELLI JH OW0 V AA0 N EH1 L IY0
GIOVANETTI JH OW0 V AA0 N EH1 T IY0
EVANESCENCE EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N S
ZIASHIVANEY Z IY2 AA0 SH IH0 V EY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vane (n) vˈɛɪn (v ei1 n)
vanes (n) vˈɛɪnz (v ei1 n z)
Vanessa (n) vˈənˈɛsə (v @1 n e1 s @)
Javanese (n) ʤˌaːvənˈiːz (jh aa2 v @ n ii1 z)
evanescent (j) ˌiːvənˈɛsnt (ii2 v @ n e1 s n t)
evanescence (n) ˌiːvənˈɛsns (ii2 v @ n e1 s n s)
weather-vane (n) wˈɛðə-vɛɪn (w e1 dh @ - v ei n)
weather-vanes (n) wˈɛðə-vɛɪnz (w e1 dh @ - v ei n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] blade (of propellor); vane, #13,109 [Add to Longdo]
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] vane; propellor blade; weather vane; windcock, #18,392 [Add to Longdo]
陈美[Chén Měi, ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ, / ] Vanessa-Mae, #167,908 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dralldrossel {f} [techn.]inlet guide vane [Add to Longdo]
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device [Add to Longdo]
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump [Add to Longdo]
Drehschiebervakuumpumpe {f} [techn.]slide vane rotary vacuum pump [Add to Longdo]
Flügelradanemometer {n}hydrometric vane [Add to Longdo]
Führungsschild {n}guide vane [Add to Longdo]
Leitschaufel {f}guide vane [Add to Longdo]
Propellerflügel {m}; Flügel {m}vane [Add to Longdo]
Schaufel {f}blade; bucket; vane [Add to Longdo]
Schwinden {n}evanescence [Add to Longdo]
Silvaner {m} (Rebsorte)silvaner [Add to Longdo]
Wetterfahne {f}; Windfahne {f} | Wetterfahnen {pl}; Windfahnen {pl}weather vane; vane | weather vanes; vanes [Add to Longdo]
dahinschwindendevanescent [Add to Longdo]
dahinschwindend {adv}evanescently [Add to Longdo]
schwindendevanescent [Add to Longdo]
Kiebitz {m} [ornith.]Northern Lapwing (Vanellus vanellus) [Add to Longdo]
Mohrenscharbe {f} [ornith.]Little (= Javanese) Cormorant [Add to Longdo]
Prachtreiher {m} [ornith.]Javanese Pond Heron [Add to Longdo]
Javakiebitz {m} [ornith.]Javanese Wattled Lapwing [Add to Longdo]
Kichertaube {f} [ornith.]Javanese Collared Dove [Add to Longdo]
Rotrückenalcippe {f} [ornith.]Javanese Fulvetta [Add to Longdo]
Javanektarvogel {m} [ornith.]Kuhl's Sunbird [Add to Longdo]
Javabronzemännchen {n} [ornith.]Javanese Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
パヴァーヌ;パバーヌ[pava-nu ; paba-nu] (n) pavane (fre [Add to Longdo]
ベーン[be-n] (n) vane [Add to Longdo]
ボナン[bonan] (n) (See ガムラン) bonang (small gongs used in the Javanese gamelan) (ind [Add to Longdo]
羽弁[うべん, uben] (n) vexillum; vane (of a feather) [Add to Longdo]
田鳧;田計里[たげり;タゲリ, tageri ; tageri] (n) (uk) northern lapwing (Vanellus vanellus); green plover; pewit; peewit [Add to Longdo]
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
飛花落葉[ひからくよう, hikarakuyou] (exp) Blossoms fall and leaves scatter; the evanescence (impermanence) of worldly things [Add to Longdo]
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens) [Add to Longdo]
風見[かざみ, kazami] (n) weather vane [Add to Longdo]
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n) (1) weather vane; (2) fence-sitter; opportunist [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life [Add to Longdo]
露の命[つゆのいのち, tsuyunoinochi] (n) life as evanescent as the dew [Add to Longdo]
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vane
   n 1: mechanical device attached to an elevated structure;
      rotates freely to show the direction of the wind [syn:
      {weathervane}, {weather vane}, {vane}, {wind vane}]
   2: a fin attached to the tail of an arrow, bomb or missile in
     order to stabilize or guide it
   3: flat surface that rotates and pushes against air or water
     [syn: {blade}, {vane}]
   4: the flattened weblike part of a feather consisting of a
     series of barbs on either side of the shaft [syn: {vane},
     {web}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top