ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*upc*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: upc, -upc-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upcast(n) การเหวี่ยงขึ้น, See also: การโยนขึ้น, การขว้างขึ้น, Syn. upthrow
upcast(n) สิ่งที่เราโยนหรือเหวี่ยงขึ้น, See also: สิ่งที่เราขว้างขึ้น
upcast(adj) ซึ่งถูกเหวี่ยงขึ้นไป, See also: ซึ่งถูกโยนหรือขว้างขึ้นไป
cupcake(n) เค้ก, See also: ขนมเค้กที่อยู่ในถ้วยพิมพ์
upcoming(adj) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, See also: ซึ่งกำลังจะมา, Syn. comimg up, impending, prospective, forthcoming
upcountry(adj) ที่อยู่ในชนบท, See also: ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง, Syn. inland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upchuck(อัพ'ชัค) vi.,vt. อาเจียน
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ
upcropping(อัพ'ครอพพิง) n. การปรากฏขึ้น,การเจริญเติบโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upcI don't plan to vote at the upcoming election.
upcThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.
upcManagement will have all employees vote at the upcoming meeting.
upcThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
upcSet up paper cups in the cupcake baking tray.
upcThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาเหลือก(n) Megalops cyprinoides (Elopidae), See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring, Syn. ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม, Example: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มชนิดอาศัยในน้ำกร่อย และชนิดอาศัยในน้ำจืด, Count Unit: ตัว,ชนิด, Thai Definition: ชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ หลายชนิด หลายสกุล
ต่างจังหวัด(adj) provincial, See also: upcountry, out of town, regional, inland, Ant. เมืองหลวง, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai Definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ที่สูง(n) upland, See also: upcountry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเมือง[hūameūang] (n, exp) EN: provinces ; upcountry
คำสั่งให้ล้มละลาย[khamsang hai lomlalāi] (n, exp) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[khwām rawaēng] (n) EN: suspicion ; mistrust ; doubt  FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[khwām songsai] (n) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กิ่งก้อย[kingkøi] (n) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap  FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
แหนง[naēng] (v) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust  FR: soupçonner ; suspecter
ระแวง[rawaēng] (v) EN: be suspicious ; doubt  FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[songsai] (v) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect  FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
ต้องสงสัย[tǿng songsai] (v, exp) EN: be under suspicion  FR: être soupçonné ; être suspecté

CMU English Pronouncing Dictionary
CUPCAKE K AH1 P K EY2 K
CUPCAKES K AH1 P K EY2 K S
UPCHURCH AH1 P CH ER2 CH
UPCOMING AH1 P K AH2 M IH0 NG
BANKRUPCTY B AE1 NG K R AH0 P T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upcountry (j) ˌʌpkˈʌntriː (uh2 p k uh1 n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy, #197,763 [Add to Longdo]
罗雀掘鼠[luó què jué shǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄨˇ, / ] lit. to net birds and dig for rats (成语 saw); fig. hard pressed for cash; on the verge of bankrupcy, #796,700 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuchen {m} [cook.] | Kuchen {pl} | kleiner, runder Kuchencake; kuchen | cakes | cupcake [Add to Longdo]
Spur {f}soupcon [Add to Longdo]
aufkommendupcomming [Add to Longdo]
aufstrebend {adj}upcoming [Add to Longdo]
demnächstupcoming [Add to Longdo]
erbrechento upchuck; to chuck [Add to Longdo]
erbrechendupchucking [Add to Longdo]
erbrichtupchucks [Add to Longdo]
erbrachupchucked [Add to Longdo]
landeinwärtsupcountry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップケーキ[kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいぎょ, shiyou parame-ta seigyo] (n) {comp} user parameter control; UPC [Add to Longdo]
使用率パラメータ制御[しようりつパラメータせいぎょ, shiyouritsu parame-ta seigyo] (n) {comp} user parameter control; UPC [Add to Longdo]
替わり狂言;替り狂言;替狂言(io)[かわりきょうげん, kawarikyougen] (n) upcoming program; upcoming programme [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top