ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unsatisfied*

AH0 N S AE1 T IH0 S F AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unsatisfied, -unsatisfied-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsatisfied(อันแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ., See also: unsatisfiedly adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsatisfiedHe is unsatisfied with the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบอารมณ์(adj) dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์(v) be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ค้าง[ārom khāng] (x) EN: unsatisfied ; leftover feelings

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSATISFIED AH0 N S AE1 T IH0 S F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsatisfied (j) ˈʌnsˈætɪsfaɪd (uh1 n s a1 t i s f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] unsatisfied (of eating), #736,529 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbefriedigtunsatisfied [Add to Longdo]
unbefriedigt {adv}unsatisfiedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied [Add to Longdo]
食い足りない[くいたりない, kuitarinai] (adj-i) (1) (See 食う・1,足りる・1) not eating enough; (2) unsatisfied; dissatisfied with; leaving something to be desired [Add to Longdo]
納まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied [Add to Longdo]
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsatisfied
   adj 1: not having been satisfied [syn: {unsated}, {unsatiated},
       {unsatisfied}]
   2: worried and uneasy [syn: {restless}, {ungratified},
     {unsatisfied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top