ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unrecoverable*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unrecoverable, -unrecoverable-
English-Thai: Longdo Dictionary
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, See also: recover, Syn. irrecoverable

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้, Example: ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒账[dǎo zhàng, ㄉㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] unrecoverable debt; bad debt; to evade debt, #194,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
nicht behebbarunrecoverable [Add to Longdo]
unwiederbringlichunrecoverable [Add to Longdo]
nicht wiederherstellbarunrecoverable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unrecoverable
      adj 1: incapable of being recovered or regained [syn:
             {unrecoverable}, {irrecoverable}] [ant: {recoverable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top