ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unkindly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unkindly, -unkindly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkindly(adv) โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
แล้งน้ำใจ(v) be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai Definition: ไม่มีน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkindly (a) ˈʌnkˈaɪndliː (uh1 n k ai1 n d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos; gemein; lieblos {adv}unkindly [Add to Longdo]
unfreundlich; nicht nett {adv}unkindly [Add to Longdo]
Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm.Fate treated him unkindly. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkindly
   adv 1: in an unkind manner or with unkindness; "The teacher
       treats the children unkindly" [ant: {kindly}]
   adj 1: lacking in sympathy and kindness; "unkindly ancts" [syn:
       {unkindly}, {unsympathetic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top