ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*undisturbed*

AH2 N D IH0 S T ER1 B D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undisturbed, -undisturbed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undisturbed(adj) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน, Ant. disturbed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undisturbed Soilดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าตาย(adj) look undisturbed, See also: look indifferent, Syn. หน้าเฉย, Ant. หน้าเป็น, Example: พวกตลกหน้าตายพวกนี้ แค่อยู่เฉยๆ ก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้ว, Thai Definition: มีสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าตาย[nātāi] (x) EN: look undisturbed ; look indifferent ; keep a straight face

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDISTURBED AH2 N D IH0 S T ER1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undisturbed (j) ˌʌndɪstˈɜːʳbd (uh2 n d i s t @@1 b d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed, #9,847 [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful, #24,060 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
störungsfrei; ungestört {adj}undisturbed [Add to Longdo]
stören; durcheinander bringen; durcheinanderbringen [alt] | störend; durcheinander bringend | gestört; durcheinander gebracht | er/sie stört | ich/er/sie störte | er/sie hat/hatte gestört | nicht störend | ungestörtto disturb | disturbing | disturbed | he/she disturbs | I/he/she disturbed | he/she has/had disturbed | undisturbing | undisturbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  undisturbed
      adj 1: untroubled by interference or disturbance; "he could
             pursue his studies undisturbed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top