ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*underside*

AH1 N D ER0 S AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: underside, -underside-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
underside(n) ด้านใต้, ด้านล่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undersideA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSIDE AH1 N D ER0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underside (n) ˈʌndəsaɪd (uh1 n d @ s ai d)
undersides (n) ˈʌndəsaɪdz (uh1 n d @ s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下边[xià bian, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] under; the underside; below, #21,035 [Add to Longdo]
下边儿[xià bian r, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄦ˙, / ] erhua variant of 下邊|下边, under; the underside; below [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterboden {m} [auto]underside; undertray [Add to Longdo]
Unterseite {f} | Unterseiten {pl}underside | undersides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽裏[はうら, haura] (n) (1) underside of a bird's wing; (2) (See 羽織) lining of a haori [Add to Longdo]
下側[したがわ, shitagawa] (n,adj-no) underside [Add to Longdo]
下面[かめん, kamen] (n) underside; undersurface; inferior surface [Add to Longdo]
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt [Add to Longdo]
底面[ていめん, teimen] (n) bottom; underside; base [Add to Longdo]
葉裏[はうら, haura] (n) underside of a leaf [Add to Longdo]
裏社会[うらしゃかい, urashakai] (n) underworld; underside of society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  underside
      n 1: the lower side of anything [syn: {bottom}, {underside},
           {undersurface}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top