ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*uncut*

AH2 N K AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uncut, -uncut-
CMU English Pronouncing Dictionary
UNCUT AH2 N K AH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncut (j) ˌʌnkˈʌt (uh2 n k uh1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未删节版[wèi shān jié bǎn, ㄨㄟˋ ㄕㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˇ, / ] unabridged edition; uncut edition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob [Add to Longdo]
ungeschnittenuncut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンカット[ankatto] (n,adj-no) uncut (esp. of a book, etc.) [Add to Longdo]
粗玉;荒玉;新玉;璞[あらたま, aratama] (n) unpolished and uncut gem [Add to Longdo]
璞玉[はくぎょく, hakugyoku] (n) (obsc) (See 粗玉) unpolished and uncut gem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncut
   adj 1: not trimmed; "shaggy untrimmed locks" [syn: {untrimmed},
       {uncut}] [ant: {cut}, {trimmed}]
   2: (used of grass or vegetation) not cut down with a hand
     implement or machine; "uncut grass"; "an unmown lawn" [syn:
     {unmown}, {uncut}] [ant: {cut}, {mown}]
   3: not shaped by cutting or trimming; "an uncut diamond"; "rough
     gemstones" [syn: {uncut}, {rough}] [ant: {cut}]
   4: (of pages of a book) having adjacent leaves still joined at
     the fore edge; "a book with its leaves still uncut" [ant:
     {cut}]
   5: not cut [ant: {cut}]
   6: not cut; "glad to get out of the house with my throat uncut"-
     Tobias Smollett
   7: complete; "the full-length play" [syn: {full-length},
     {uncut}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top