ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*troubled*

T R AH1 B AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troubled, -troubled-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fish in troubled waters(idm) ตกอยู่ในอันตราย, See also: ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก / ยุ่งยาก
pour oil on troubled waters(idm) ช่วยทำให้เรื่องสงบลง, See also: ช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
pour oil on troubled waters(idm) พยายามแก้ปัญหา, See also: พยายามยุติความรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troubledA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troubledAre you trying to fish in troubled waters?
troubledDon't let yourself be troubled by the thought of her.
troubledFred was very troubled by his wife's nagging.
troubledHe is greatly troubled about that job.
troubledHe was mentally troubled.
troubledHim son troubled him most.
troubledI am sorry that I have troubled you so much.
troubledI am sorry to have troubled you.
troubledI can't make out why he is so much troubled.
troubledI felt very troubled by the news.
troubledI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
troubledI have no intention of fishing in troubled waters.
troubledI'm sorry to have troubled you. No matter what he may do, he will be praised.
troubledI'm sorry to have troubled you owing to our mistake.
troubledI'm troubled by split ends.
troubledI'm troubled by this birth-mark.
troubledI'm troubled by this mole.
troubledI'm troubled by this wart.
troubledI'm troubled with atopic dermatitis.
troubledOn having a talk with him, I found him troubled but friendly.
troubledShe is always troubled with a headache.
troubledShe is troubled with heart disease.
troubledShe looked troubled by the news.
troubledShe troubled herself to take me to the house I was looking for.
troubledSleeping on a problem solves it as easily as pouring oil on troubled waters.
troubledWe were financially troubled; in short, we were bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลำบาก(v) be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai Definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ
หนักอกหนักใจ(v) be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai Definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
คับแค้น(adv) distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
เดือดเนื้อร้อนใจ(v) worry, See also: be anxious, be vexed, be distressed, be troubled, Syn. ร้อนใจ, ทุกข์ใจ, กังวล, กลุ้มใจ, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทำไม, Thai Definition: ไม่เป็นสุขใจเพราะมีความทุกข์กังวล
รุ่มร้อน(v) be anxious, See also: be troubled, be worried, be frustrated, Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย, Example: คนโบราณกล่าวว่า เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นรูให้ลมเลือดไหลไปได้ ถ้ากำเริบจะทำให้รุ่มร้อน เกิดความทุกข์, Thai Definition: ไม่เป็นสุข
เหนื่อยยาก(v) be troubled, See also: get tired, be exhausted, Syn. ยากลำบาก, Ant. สบาย, สุขสบาย, Example: ปกรณ์สุขภาพทรุดโทรมลง ทำงานได้น้อย มึนศีรษะเสมอ เป็นเพราะเหนื่อยยากตรากตรำมามาก
ทุกข์ใจ(adj) worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai Definition: ไม่สบายใจ
เหนื่อยยาก(v) be troubled, See also: get tired, be exhausted, Syn. ยากลำบาก, Ant. สบาย, สุขสบาย, Example: ปกรณ์สุขภาพทรุดโทรมลง ทำงานได้น้อย มึนศีรษะเสมอ เป็นเพราะเหนื่อยยากตรากตรำมามาก
สบายกาย(v) feel comfortable, See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically, Syn. สบายตัว, Example: การเช็ดตัวให้คนไข้จะทำให้คนไข้รู้สึกสบายกาย, Thai Definition: มีความสุขทางกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
ลำบาก[lambāk] (adj) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous  FR: dur ; difficile ; malaisé
เหนื่อยยาก[neūay yāk] (v, exp) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted
ร้อนใจ[rønjai] (adj) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset  FR: anxieux ; angoissé ; affligé
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLED T R AH1 B AH0 L D
UNTROUBLED AH0 N T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubled (v) trˈʌbld (t r uh1 b l d)
untroubled (j) ˈʌntrˈʌbld (uh1 n t r uh1 b l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled, #2,782 [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
关切[guān qiè, ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] be deeply concerned; be troubled (by), #11,663 [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed, #29,318 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] confused; troubled, #33,804 [Add to Longdo]
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain, #55,220 [Add to Longdo]
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼, #64,284 [Add to Longdo]
耿耿[gěng gěng, ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, ] bright; devoted; having sth on one's mind; troubled, #75,925 [Add to Longdo]
浊世[zhuó shì, ㄓㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #91,938 [Add to Longdo]
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, / ] destitute and troubled; in dire straits, #168,489 [Add to Longdo]
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, / ] destitute; troubled; penniless and full of care, #173,741 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed, #318,459 [Add to Longdo]
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, ] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person, #591,918 [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] TH: กลุ้มใจ  EN: to be troubled

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüt {n}; Gemütsanlage {f}; Gemütsart {f}; Sinnesart {f}; Naturell {n}; Temperament {n} | Gemüter {pl}; Gemütsarten {pl}; Veranlagungen {pl} | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
die Wogen glätten [übtr.]to pour oil on troubled water [fig.] [Add to Longdo]
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea [Add to Longdo]
wegen etw. beunruhigt (bekümmernt; besorgt) seinto be troubled by sth. [Add to Longdo]
leiden anto be troubled with [Add to Longdo]
sorgenschwer {adj}troubled [Add to Longdo]
stören; belästigen; beunruhigen | störend; belästigend; beunruhigend | gestört; belästigt; beunruhigtto trouble | troubling | troubled [Add to Longdo]
ungestört {adj}untroubled [Add to Longdo]
ungestört {adv}untroubledly [Add to Longdo]
Wir werden zurzeit von Mücken geplagt.We are troubled with midges just now. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
事有り顔[ことありがお, kotoarigao] (n) worried look; troubled face [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
大弱り[おおよわり, ooyowari] (n,adj-no) extremely troubled; very puzzled [Add to Longdo]
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end [Add to Longdo]
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled [Add to Longdo]
悩む[なやむ, nayamu] (v5m) to be worried; to be troubled; (P) [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune [Add to Longdo]
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
乱世[らんせい, ransei] (n) troubled times; turbulent times [Add to Longdo]
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troubled
   adj 1: characterized by or indicative of distress or affliction
       or danger or need; "troubled areas"; "fell into a
       troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled
       teenagers" [ant: {untroubled}]
   2: characterized by unrest or disorder or insubordination;
     "effects of the struggle will be violent and disruptive";
     "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
     years of his administration"; "a turbulent and unruly
     childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
     {tumultuous}, {turbulent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top