ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tranquil*

T R AE1 NG K W AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tranquil, -tranquil-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquil(adj) สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ
tranquil(adj) ที่มีอารมณ์สงบ, See also: เยือกเย็น
tranquility(n) ความสงบ
tranquilize(vt) ทำให้สงบ, See also: ระงับประสาท
tranquilizer(n) ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท
tranquillity(n) ความสงบเงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful, Ant. troubled
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท., See also: tranquilization n., Syn. tranquillize, tranquillise
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer, tranquilliser
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity, placidity

English-Thai: Nontri Dictionary
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antianxiety agent; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anxiolytic drug; agent, antianxiety; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
major tranquiliser; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor tranquiliser; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor tranquilizer; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
major tranquilizer; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, anxiolytic; agent, antianxiety; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benzodiazepine Tranquilizersเบนโซไดอะเซปีนทรานควิไลเซอร์;เบนโซไดอะเซปีน,ยากล่อมประสาท [การแพทย์]
tranquil flowtranquil flow, การไหลแบบราบเรียบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranquilHunting game is forbidden in these tranquil woods.
tranquilHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
tranquilJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
tranquilLife in the country is not always tranquil.
tranquilShe became more tranquil.
tranquilThe city was restored to tranquility after a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยาระงับประสาท(n) sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
สงบสุข(adv) peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai Definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สุขสงบ(v) be peaceful, See also: be serene, be tranquil, be calm, Syn. สงบสุข, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน, Example: ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สงัด(adj) quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai Definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สมถะ(n) tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สันติภาพ(n) peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข(n) calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
ไพชน(n) quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรชน(n) quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai Definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ศานติ(n) peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ(v) be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ(adj) calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
สงบใจ(v) calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai Definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบราบคาบ(adv) peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สงบราบคาบ(v) be peaceful, See also: be tranquil, be calm, Example: ศัตรูสงบราบคาบลงได้เพราะความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมือง, Thai Definition: มีความเรียบร้อยปราศจากความกระด้างกระเดื่อง
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
นิ่ง(v) calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ราบคาบ(adv) tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai Definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง
ไม่พูดไม่จา(v) mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
ยากล่อมประสาท(n) tranquillizer, Syn. ยาระงับประสาท, Example: ปัญหาที่เราพบบ่อยๆ คือ คนไข้มักมีความวิตกกังวลมากทำให้ต้องไขว่คว้าพวกยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทมาใช้จนติด, Count Unit: เม็ด
ความเยือกเย็น(n) calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai Definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
โมน(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. ความนิ่ง, ความสงบ
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า
ความสงบเงียบ(n) quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความเงียบสงบ(n) peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว
สงบจิตสงบใจ(v) be calm-hearted, See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness, Syn. สงบอกสงบใจ, Example: เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เฉยนะ[choēi na] (xp) FR: reste tranquille !
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความเงียบสงบ[khwām ngīep sa-ngop] (n, exp) FR: tranquillité [f]
ความสงบ[khwām sa-ngop] (n) FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; apaisement [m] ; accoisement [m] (vx)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adj) FR: tranquille
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง[ning] (x) EN: be still !  FR: restez tranquille(s) !
ปลอบใจ[pløpjai] (v) EN: comfort ; console ; appease  FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ราบคาบ[rāpkhāp] (adv) EN: tranquilly ; calmly
ราบเรียบ[rāp-rīep] (adj) EN: tranquil ; smooth
สบาย ๆ[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage
สงัด[sa-ngat] (adj) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful  FR: tranquille ; paisible
สงบ[sa-ngop] (adj) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable  FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly
สงบจิตสงบใจ[sa-ngop jit sa-ngop jai] (v, exp) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness  FR: être serein
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (v, exp) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene  FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adj) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene  FR: silencieux
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (v) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm  FR: être calme
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (adv) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly  FR: tranquillement
สงบสุข[sa-ngop sūk] (adv) EN: peaceably ; happily ; tranquilly  FR: paisiblement
สันติ[santi] (n) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[sānti] (n) EN: peace ; tranquillity ; calmness  FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[sāntiphāp] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
ศานติสุข[sāntisuk] (n) EN: peace ; tranquility ; calmness
อย่างเงียบ[yāng ngīep] (adv) FR: tranquillement
ยานอนหลับ[yā nønlap] (n, exp) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant  FR: somnifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANQUIL T R AE1 NG K W AH0 L
TRANQUIL T R AE1 NG K W IH0 L
TRANQUILITY T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0
TRANQUILIZE T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z
TRANQUILIZER T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0
TRANQUILLITY T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0
TRANQUILIZERS T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0 Z
TRANQUILIZING T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquil (j) trˈæŋkwɪl (t r a1 ng k w i l)
tranquilly (a) trˈæŋkwɪliː (t r a1 ng k w i l ii)
tranquility (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquilize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquilizes (v) trˈænkwɪlaɪzɪz (t r a1 n k w i l ai z i z)
tranquillity (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquillize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilizing (v) trˈænkwɪlaɪzɪŋ (t r a1 n k w i l ai z i ng)
tranquillized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquillizer (n) trˈænkwɪlaɪzər (t r a1 n k w i l ai z @ r)
tranquillizes (v) trˈænkwɪlaɪzɪz (t r a1 n k w i l ai z i z)
tranquillizers (n) trˈænkwɪlaɪzəz (t r a1 n k w i l ai z @ z)
tranquillizing (v) trˈænkwɪlaɪzɪŋ (t r a1 n k w i l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry, #12,200 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] tranquil; understand, #17,234 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] tranquil; placid; quiet, #24,511 [Add to Longdo]
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress, #27,067 [Add to Longdo]
风平浪静[fēng píng làng jìng, ㄈㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. breeze is still, waves are quiet (成语 saw); tranquil environment; All is quiet., #30,960 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] quiet; calm; tranquil; peaceful, #33,315 [Add to Longdo]
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, ] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind, #49,259 [Add to Longdo]
安谧[ān mì, ㄢ ㄇㄧˋ, / ] tranquil; peaceful, #64,772 [Add to Longdo]
嫿[huà, ㄏㄨㄚˋ, 嫿] tranquil [Add to Longdo]
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer; depressant; sedative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschaulichkeit {f}; Stille {f}tranquillity [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Ausgeglichenheit {f}; Sanftheit {f}tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
Ruhe {f}; Friedlichkeit {f}; Stille {f}tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
Ruhe {f}tranquilness [Add to Longdo]
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto tranquilize; to tranquillize | tranquilizing; tranquillizing | tranquilized; tranquillized | tranquilizes; tranquillizes | tranquilized; tranquillized [Add to Longdo]
ruhigtranquil [Add to Longdo]
ruhig {adv}tranquilly [Add to Longdo]
Antidepressivum {n}; Mittel gegen Depressionen [med.]antidepressant; tranquilizer [Add to Longdo]
Beruhigungsmittel {n}; Tranquilizer {m} [med.] | Beruhigungsmittel {pl}tranquillizer | tranquillizers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
トランキライザー[torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
円か[まどか, madoka] (adj-na,n) round; tranquil [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
閑靖[かんせい, kansei] (n) tranquil; quiet [Add to Longdo]
休意[きゅうい, kyuui] (n,vs) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
治平[ちへい, chihei] (n) peace and tranquility; peace and tranquillity [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil [Add to Longdo]
昌平[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism) [Add to Longdo]
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
清閑[せいかん, seikan] (adj-na,n) peaceful; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
精神安定剤[せいしんあんていざい, seishin'anteizai] (n) tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
静寧;靖寧[せいねい, seinei] (n,adj-na) (arch) peace and quiet; tranquility; peace on earth [Add to Longdo]
静謐;静ひつ[せいひつ, seihitsu] (adj-na,n) peacefulness; tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
太平;泰平[たいへい, taihei] (adj-na,n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
長閑[のどか, nodoka] (adj-na) tranquil; calm; quiet; peaceful; (P) [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P) [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
定まり[さだまり, sadamari] (n) rule; custom; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace [Add to Longdo]
発想標語[はっそうひょうご, hassouhyougo] (n) stylistic marking (in music, e.g. "dolce", "tranquillo", etc.) [Add to Longdo]
平安[へいあん, heian] (adj-na,n) (1) peace; tranquility; tranquillity; (n) (2) Heian era (794-1185); (P) [Add to Longdo]
平安無事[へいあんぶじ, heianbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
平穏[へいおん, heion] (adj-na,n,adj-no) tranquil; calm; restful; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
平穏無事[へいおんぶじ, heionbuji] (adj-na) tranquillity and peace; tranquility and peace; peaceful and uneventful [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]
麻酔銃[ますいじゅう, masuijuu] (n) tranquilizer gun; tranquiliser gun [Add to Longdo]
無事太平[ぶじたいへい, bujitaihei] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
無事平穏[ぶじへいおん, bujiheion] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
和敬清寂;和敬静寂(iK)[わけいせいじゃく, wakeiseijaku] (n) harmony, respect, purity and tranquility; the four most important elements of the tea ceremony [Add to Longdo]
晏然[あんぜん, anzen] (adv-to,adj-t) (arch) (See 晏如) calm; tranquil [Add to Longdo]
晏如[あんじょ, anjo] (adv-to,adj-t) (arch) calm; tranquil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquil
   adj 1: (of a body of water) free from disturbance by heavy
       waves; "a ribbon of sand between the angry sea and the
       placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of
       tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a
       smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still
       water"; "unruffled water" [syn: {placid}, {quiet},
       {still}, {tranquil}, {smooth}, {unruffled}]
   2: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
     calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
     remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
     expression on her face"; "she became more tranquil";
     "tranquil life in the country" [syn: {calm}, {unagitated},
     {serene}, {tranquil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top