ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tortured*

T AO1 R CH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tortured, -tortured-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torturedHe was tortured by guilt.
torturedThe problem tortured the chief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ระทม(v) be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURED T AO1 R CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tortured (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
foltern; quälen | folternd; quälend | gefoltert; gequält | foltert | folterteto torture | torturing | tortured | tortures | tortured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tortured
   adj 1: experiencing intense pain especially mental pain; "an
       anguished conscience"; "a small tormented schoolboy"; "a
       tortured witness to another's humiliation" [syn:
       {anguished}, {tormented}, {tortured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top