ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tidy*

T AY1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tidy, -tidy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidy(sl) น่าพึงพอใจ
tidy(adj) ที่เป็นระเบียบ, See also: ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. in order, Ant. messy, untidy
tidy(adj) ที่เป็นแบบแผน, See also: ที่เป็นระบบ, Syn. methodical
tidy(adj) ที่มีความสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. considerable, significant
tidy(adj) เป็นที่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. satisfactory
tidy(vi) จัดให้เรียบร้อย
tidy(vt) ทำให้เรียบร้อย
tidy(n) ผ้าคลุมเบาะหลังของเก้าอี้
tidy(n) กล่องใส่ของเล็กๆ
untidy(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง, Syn. messy, disorderly, sloppy, Ant. tidy, neat
untidy(vt) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, See also: ทำให้ไม่เรียบร้อย, ทำเลอะเทอะ, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mess up, disorder, disarrange, Ant. tidy
tidy up(phrv) จัดให้เป็นระเบีบบ, See also: ทำให้เรียบร้อย
tidy out(phrv) จัดให้เรียบร้อย, See also: เก็บให้เป็นระเบียบ
tidy away(phrv) เก็บให้เป็นที่, See also: เก็บเป็นระเบียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly, messy

English-Thai: Nontri Dictionary
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
tidy(vt) ทำให้เรียบร้อย,ทำให้สะอาด,เป็นระเบียบเรียบร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antidysenteric๑. ยาแก้บิด๒. -แก้บิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cytidylic Acidกรดไซทิดีลลิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidyI want you to have this room clean and tidy.
tidyHis room is untidy.
tidyShe always keeps her room neat and tidy.
tidyYou must keep your room tidy.
tidyThe cottage was clean and tidy.
tidyThe room was anything but tidy.
tidyHis untidy room announced that he had abruptly departed.
tidyHis room is always tidy.
tidyI always keep my room as tidy as I can.
tidyHe is careless and untidy in his work.
tidyAlways keep your office tidy.
tidyMake your room tidy.
tidyHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
tidyMy room is very untidy. I must put it in order.
tidyMitsuna is very tidy so she often cleans up off her own bat.
tidyShe is always neat and tidy.
tidyKeep your room neat and tidy.
tidyMy mother doesn't like my room being untidy.
tidyOur classroom was kept tidy.
tidyYour hair really does look untidy.
tidyI can put up with a house being untidy but I don't like it to be dirty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกเรื้อ(v) be untidy, See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริเวณสวนยังไม่รกเรื้อด้วยหญ้าอย่างเช่นทุกวันนี้, Thai Definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
เป็นระเบียบเรียบร้อย(adv) nice and tidy, See also: nice and orderly, Syn. เรียบร้อย, Ant. รก, Example: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ, Thai Definition: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา
เขละ(adv) disorderly, See also: untidy, Syn. เละเทะ, เกะกะ, เขละขละ, Example: ทำไมบ้านเขาถึงวางของเขละบ้านเต็มไปหมด ไม่จัดเข้าที่ให้เรียบร้อย, Thai Definition: อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างเกะกะรกรุงรังไม่สะอาดตา
ปัดกวาด(v) dust, See also: clean, sweep, tidy up, clear away, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่, Thai Definition: ปัดและกวาดให้สะอาด
ปัดถู(v) clean, See also: dust, sweep, tidy up, clear away, Example: จอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นถ้าไม่ได้ปัดถูทำความสะอาด, Thai Definition: ปัดและถูให้สะอาด
รุ่มร่าม(adj) untidy, Example: คนพื้นเมืองที่นี่สวมเสื้อผ้าหนาตัวยาวแบบทูนิค กับกางเกงรุ่มร่ามแบบแขกโพกผ้า และปิดผมมิดชิด, Thai Definition: ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม
เรี้ยวรก(adj) disorderly, See also: untidy, cluttered, Syn. รก, เรื้อ
เละเทะ(v) be dirty, See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden, Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ, Example: พอฝนตกที ทางเดินในตลาดก็เละเทะไปหมด, Thai Definition: สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ
ระเกะระกะ(adv) scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ
ระกะ(adv) scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระเกะระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Thai Definition: มากเกะกะ ใช้เข้าคู่กับคำ ระเกะ เป็น ระเกะระกะ
รก(adj) disordered, See also: untidy, cluttered, in a mess, Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Thai Definition: ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
รกร้าง(adj) neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai Definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
รกรุงรัง(adj) untidy, See also: cluttered, disordered, messy, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง
มวกใหญ่(n) kind of medicinal tree, See also: Holarrhrena antidysenterica, Syn. โมกใหญ่, มูกหลวง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Holarrhena antidysenterica Wall. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทำยาได้
กระเซิง(adj) unkempt, See also: disheveled, uncombed, untidy, messy, Syn. รก, ยุ่งเหยิง, รุงรัง, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ผมกระเซิงของคนขอทานยาวลงมาปกคอ
ดี(adj) tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
โมกใหญ่(n) Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae), Syn. มวกใหญ่, มูกหลวง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Holarrhena antidysenterica Wall. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทำยาได้
เรียบร้อย(v) be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
อย่างเป็นระเบียบ(adv) orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม
สะอาดสะอ้าน(v) clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
รุงรัง(v) be messy, See also: be unkempt, be untidy, be disordered, be messy, be undishevelled, Syn. รก, รกรุงรัง, Example: ภายในตัวเรือนก็ไม่ควรปล่อยให้สกปรกรุงรัง จนเป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น, Thai Definition: อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง
รุงรัง(v) be untidy, See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled, Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง, Example: เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ยากจนและหนี้สินรุงรัง
รุงรัง(v) be untidy, See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled, Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง, Example: เขาอธิบายเรื่องจิตนี้ไปใหญ่โตรุงรังไปด้วยศัพท์ภาษาจีนซึ่งเกล้ากระผมรู้ไม่ได้เลย
เรียบร้อย(v) be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
สะอาดสะอ้าน(v) clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
อย่างเป็นระเบียบ(adv) orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
เละเทะ[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เป็นระเบียบเรียบร้อย[pen rabīep rīeprøi] (adj) EN: nice and tidy ; nice and orderly
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปรอะ[proe] (adj) EN: soiled ; untidy ; stained  FR: souillé ; pollué ; sale
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: neat ; tidy  FR: convenable ; soigné
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
เตียน[tīen] (adj) EN: clean ; cleared ; tidy  FR: nu ; dépouillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TIDY T AY1 D IY0
UNTIDY AH0 N T AY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tidy (v) tˈaɪdiː (t ai1 d ii)
untidy (j) ˈʌntˈaɪdiː (uh1 n t ai1 d ii)
tidying (v) tˈaɪdɪɪŋ (t ai1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
整理[zhěng lǐ, ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage), #2,716 [Add to Longdo]
整顿[zhěng dùn, ㄓㄥˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to tidy up; to reorganize; to consolidate; to rectify, #4,592 [Add to Longdo]
收拾[shōu shi, ㄕㄡ ㄕ˙, ] to put in order; to tidy up, #5,098 [Add to Longdo]
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; neat; even; tidy, #8,033 [Add to Longdo]
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
清扫[qīng sǎo, ㄑㄧㄥ ㄙㄠˇ, / ] to tidy up; to mop up; a sweep (against crime), #14,301 [Add to Longdo]
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] neat and tidy, #30,236 [Add to Longdo]
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #38,474 [Add to Longdo]
拾掇[shí duō, ㄕˊ ㄉㄨㄛ, ] to clear up; to tidy up; to pick up, #58,313 [Add to Longdo]
顺溜[shùn liu, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡ˙, / ] orderly; tidy; smooth, #71,295 [Add to Longdo]
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical, #75,882 [Add to Longdo]
有条有理[yǒu tiáo yǒu lǐ, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #84,596 [Add to Longdo]
崭齐[zhǎn qí, ㄓㄢˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; tidy, #461,740 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] keep tidy and repaired; sew, #551,101 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] untidy (in dress) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behälter {m}; Box {f}tidy [Add to Longdo]
aufgeräumt {adj}tidy [Add to Longdo]
aufräumen; ordentlich sauber machen | aufräumend | aufgeräumtto tidy; to clean up | tidying up; cleaning up | tidied up; cleaned up [Add to Longdo]
ausmistento clean out; to muck out; to tidy out [Add to Longdo]
ordentlich; sauber; aufgeräumt {adj} | ordentlicher; sauberer | am ordentlichsten; am sauberstentidy | tidier | tidiest [Add to Longdo]
ordnen; in Ordnung bringento tidy [Add to Longdo]
ordnungsliebend {adj}tidy-minded; tidy [Add to Longdo]
stattliche Summe {f}tidy (little) sum [Add to Longdo]
unordentlich {adj} | unordentlicher | am unordentlichstenuntidy | untidier | untidiest [Add to Longdo]
Das ist ein Batzen Geld.That's a tidy (little) sum. [Add to Longdo]
Ordnung ist das halbe Leben.A tidy house, a tidy mind. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ふしだら[fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
シチジル酸[シチジルさん, shichijiru san] (n) cytidylic acid [Add to Longdo]
ホスファチジルエタノールアミン[hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
奇麗(P);綺麗(P)[きれい, kirei] (adj-na) (1) (uk) pretty; lovely; beautiful; fair; (2) clean; clear; pure; tidy; neat; (3) (as 奇麗に) completely; entirely; (P) [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]
三角コーナー[さんかくコーナー, sankaku ko-na-] (n) triangular sink tidy (usu. used to strain waste) [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P) [Add to Longdo]
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
小奇麗;小綺麗;小ぎれい[こぎれい, kogirei] (adj-na) (See 奇麗) neat; trim; tidy; pretty [Add to Longdo]
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P) [Add to Longdo]
整理整頓[せいりせいとん, seiriseiton] (n,vs) keeping things tidy and in order [Add to Longdo]
清楚[せいそ, seiso] (adj-na,n) neat and clean; tidy; trim [Add to Longdo]
清爽[せいそう;かわらか, seisou ; kawaraka] (adj-na,adj-no) (1) refreshing; (2) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him [Add to Longdo]
庭掃除[にわそうじ, niwasouji] (n) tidying a garden; sweeping the yard; garden work [Add to Longdo]
髪を整える[かみをととのえる, kamiwototonoeru] (exp,v1) to arrange one's hair; to tidy up one's hair [Add to Longdo]
片付け[かたづけ, kataduke] (n) tidying up; finishing [Add to Longdo]
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P) [Add to Longdo]
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidy
   adj 1: marked by order and cleanliness in appearance or habits;
       "a tidy person"; "a tidy house"; "a tidy mind" [ant:
       {untidy}]
   2: (of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard" [syn:
     {kempt}, {tidy}]
   3: large in amount or extent or degree; "it cost a considerable
     amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a
     respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
     [syn: {goodly}, {goodish}, {healthy}, {hefty}, {respectable},
     {sizable}, {sizeable}, {tidy}]
   n 1: receptacle that holds odds and ends (as sewing materials)
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top