ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thief*

TH IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thief, -thief-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thief(n) ขโมย, See also: โจร, Syn. burglar, pickpocket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneak thiefn. ขโมยผู้แอบเข้าไปในบ้าน
thief(ธีฟ) n. ขโมย,ผู้ลักทรัพย์ pl. thieves

English-Thai: Nontri Dictionary
thief(n) ขโมย,ผู้ร้าย,ผู้ลักเล็กขโมยน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thiefผู้ลักทรัพย์, ขโมย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thief(n) นักขโมย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm not a thief.ตอนนี้แล้วคุณกำลังทั้งหมดที่ สะอาดสำหรับเน่า How I Won the War (1967)
I'm sure we'll be glad, and I'm not a thief, really.และฉันไม่ได้ขโมยจริงๆ How I Won the War (1967)
Yes, but I don't think he's a thief.จ้ะ, แต่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะเป็นขโมย. Suspiria (1977)
Why sneak off like a thief?ทำไมต้องหลบไป อย่างกับขโมย? Suspiria (1977)
For the day of the Lord cometh... as a thief in the night!เพื่อวันของพระเจาจะมาถึง เหมือนขโมยในกลางคืน The Blues Brothers (1980)
Let's go, lusty thief.ไปเถอะ, ท่านจอมโจร. Return of the Condor Heroes (1983)
I am not the thief.ข้าไม่ได้เป็นหัวขโมย Return to Oz (1985)
Your friend is the thief.เพื่อนแจ้าต่างหากที่เป็นขโมย Return to Oz (1985)
Sure they are. A thief and two feebs.ก็แหงละ หนึ่งขี้ขโมยกับสองขี้โรค Stand by Me (1986)
Chris isn't a thief.คริสไม่ใช่ขโมยนะ Stand by Me (1986)
He's a thief in my book.เขาเป็นขโมยในหนังสือของพ่อ Stand by Me (1986)
It's exactly what it's like when you find out one of your staff's a thief.จริง ๆ แล้วจะเป็นยังไง ถ้าคุณจับได้ว่า พนักงานของคุณเป็นขโมย Dirty Dancing (1987)
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Now are you happy, you sniveling little thief?พอใจหรือยัง นางโจรสารเลว ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It is I, Gazeem, a humble thief.ฉันเอง กาซีม โจรผู้ต่ำต้อย Aladdin (1992)
Stop, thief!หยุดก่อน หัวโขมย! Aladdin (1992)
Stop, thief!เจ้าป่าเถื่อน! Aladdin (1992)
Thief! Please, if you let me go to the palace, I can get some from the Sultan.ได้โปรด ถ้าท่านปล่อยข้ากลับไปที่พระราชวัง ข้าจะเอาเงินจากสุลต่านมาให้ท่าน Aladdin (1992)
Why, you hairy little thief!ทำไม เจ้าขโมยขนดก Aladdin (1992)
I was just a petty thief... stealing scrap metal.ผมก็แค่ขโมยอนุ ... ขโมยเศษโลหะ In the Name of the Father (1993)
- We've never had a thief in our family.- - เราไม่เคยมี thiefin ครอบครัวของเรา In the Name of the Father (1993)
The IRA said he was an incurable thief., บ้านมือสองกล่าวว่าเขา ขโมยไม่มีทางแก้ In the Name of the Father (1993)
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ In the Name of the Father (1993)
Since then. I'm like a thief. I steal brief moments...จากนั้น ผมเหมือนหัวขโมย ผมขโมยช่วงเวลาอันสั้น... Wild Reeds (1994)
What I mean is, you don't seem to be a good thief. Maybe you should try something else.สิ่งที่ผมหมายถึงคือคุณดูเหมือนจะไม่เป็นโจรที่ดี บางทีคุณควรลองอย่างอื่น The Shawshank Redemption (1994)
- You mean she doesn´t know you´re a thief?หล่อนไม่รู้ว่าแกไปไหนทั้งวัน Nothing to Lose (1997)
- Hey, I´m not a thief, okay? I just dabble in future used goods.ฉันไม่ได้เป็นโจร แค่ยืมมาใช้ก่อน Nothing to Lose (1997)
An honest thief. We have an honest thief here, do we?เราเจอโจรผู้ทรงเกียรติเข้าแล้วสิ Titanic (1997)
I should have guessed that you were a thiefฉันน่าจะเดาออก นายมันโจร The Legend of 1900 (1998)
A thief and a liar Pops I don't have a whole lot of timeทั้งขี้ขโมยทั้งโกหก The Legend of 1900 (1998)
Stop thief!จับขโมย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Where did that thief go?เจ้าหัวขโมยนั้น ไปทางไหน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'm sure the thief is in the Yu household.ฉันแน่ใจว่า ขโมย ต้องเป็นคนในบ้านของยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I hear he followed the thief to the Yu's.ฉันได้ว่า เขาตามขโมยไปที่บ้านของยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
If the thief returns it, I'm sure Sir Te will pursue...ถ้าขโมยนำของมาคืน ฉันแน่ใจว่าท่านที Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
And the thief are the same.และขโมย เป็นคนคนเดียวกัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This thief..ขโมยคนนี้... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'll never live as a thief!-ฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตเยี่ยงโจร Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're already a thief.-ตอนนี้คุณก็เป็นโจร Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
-Why do you recoil? I am no thief. -You are not yourself.ทำไมเจ้าต้องถอยหนีไปแบบนั้น ข้าไม่ใช่โจรนะ เจ้าไม่เป็นตัวของตัวเองแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
He's badly hurt That dragon's a thief, my sister's lackeyมังกรนั่นเป็นลูกน้องพี่สาวข้า Spirited Away (2001)
There was a thief in the storeroom!มีโจรอยู่ในห้องเก็บของแน่ะครับ ! Millennium Actress (2001)
And silly me took the role of the thief.และกล่อมให้ฉันรับบทเป็นหัวขโมย. Millennium Actress (2001)
You will scream in five different languages, horse thief!เจ้าจะร้องโหยหวน 5 ภาษาต่างหาก - โจรขโมยม้า The Scorpion King (2002)
Where's the horse thief?เจ้าโจรขโมยม้าไปไหน The Scorpion King (2002)
Horse thief.- โจรขโมยม้า The Scorpion King (2002)
Car thief, small-time crook, drugs, bad cheques, alcoholism.ขโมยรถ ลักเล็กขโมยน้อย ค้ายา... ประวัติเสีย ติดเหล้า 21 Grams (2003)
Oh, so now you're an expert on the bank thief as well.คุณชำนาญเรื่องโจรปล้นธนาคารด้วยเหรอ Around the World in 80 Days (2004)
From there, the thief takes the Orient Express, where he transfers to a steamer, from Istanbul to India.โจรจะนั่งรถไฟจากที่นั่นไปต่อเรือกลไฟ จากอิสตันบูลไปอินเดีย เดือนกว่าๆ ก็ถึงเมืองจีน Around the World in 80 Days (2004)
- According to him, the bank thief and Fogg's valet are the same man.โจรปล้นธนาคารคือเด็กรับใช้ของฟ็อกก์ Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thiefThe thief snatched the woman's handbag and took to his heels.
thiefWhen the thief heard the dog bark, he took to his heels.
thiefThe thief was traced by the stolen goods.
thiefThe thief was arrested red-handed.
thiefI got on a bicycle and chased after the thief.
thiefThe thief disguised himself as if he were a policeman.
thiefThe thief ran away when she saw the policeman.
thiefI only got a glimpse of the thief.
thiefThe policeman chased the thief.
thiefThe thief ran away at the sight of a detective.
thiefThe thief made off with the woman's handbag.
thiefOpportunity makes a thief. [Quote, Bacon]
thiefA thief broken in and made off with all my jewelry.
thiefThe thief reluctantly admitted his guilt.
thiefHow did the thief manage to avoid being caught?
thiefWe caught the thief.
thiefThe policeman caught fleeing thief by the arm.
thiefThe thief got in without being noticed.
thiefThe thief slipped into the house.
thiefThey bound the thief to a tree.
thiefHe caught sight of a thief attempting to break into the house.
thiefThe thief entered the house at the back door by the open window.
thiefThe policeman didn't believe the thief.
thiefShe is no better than a thief.
thiefThe police caught the thief.
thiefThe thief cursed the police for finding him.
thiefThe thief ran away.
thiefI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
thiefI'm a thief, I'll leave when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.
thiefI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
thiefThe police found out the thief.
thiefThe thief admitted his guilt.
thiefRun after a thief.
thiefThe thief disguised himself as an old lady.
thiefWhile she was out, the thief got away with her jewels.
thiefA thief broke into the house to steal the money.
thiefA policeman and afraid of a thief!
thiefHe denied that he was the thief.
thiefThe thief whipped out into the crowd.
thiefA thief crept in through the window.
thiefSet a thief to catch a thief.
thiefThe policeman ran after the thief crying Stop!.
thiefThe thief ran away at the sight of a policeman.
thiefAn important function of a policeman is to catch a thief.
thiefThe policeman caught the fleeing thief by the arm.
thiefIt was proved that he said a thief.
thiefThe thief gained admission through a broken window.
thiefThe thief ran away when he saw a policeman.
thiefSurprisingly enough, he turned out to be a thief.
thiefThe thief took flight when the policeman saw him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี(n) unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ขโมย(n) thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์
รวบตัว(v) seize, See also: arrest, catch (a thief), capture, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา
โมษ(n) robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
โจร(n) robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรผู้ร้าย(n) criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
หัวขโมย(n) thief, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ลักทรัพย์ของคนอื่น
หัวขโมย(n) thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
ขโมย[khamōi] (n) EN: thief ; burglar ; pilferer  FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
มือดี[meūdī] (n) EN: unapprehended thief
มือกาว[meūkāo] (n) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief
ตะครุบขโมย[takhrup khamōi] (v, exp) EN: arrest a thief  FR: attraper un voleur

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEF TH IY1 F
THIEF'S TH IY1 F S
GRUB-THIEF G R AH1 B TH IY2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thief (n) θˈiːf (th ii1 f)
sneak-thief (n) snˈiːk-θiːf (s n ii1 k - th ii f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zéi, ㄗㄟˊ, / ] thief, #4,400 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, / ] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber, #4,892 [Add to Longdo]
小偷[xiǎo tōu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ, ] thief, #6,572 [Add to Longdo]
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, / ] thief, #23,143 [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire, #60,994 [Add to Longdo]
作贼[zuò zéi, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ, / ] to be a thief [Add to Longdo]
抓贼[zhuā zéi, ㄓㄨㄚ ㄗㄟˊ, / ] to catch a thief [Add to Longdo]
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, / ] confirmed thief [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
den Bock zum Gärtner machen [übtr.]to set a thief to catch a thief [fig.] [Add to Longdo]
Dieb {m} | Diebe {pl}thief | thieves [Add to Longdo]
Meisterdieb {m}master thief [Add to Longdo]
Schächer {m} | Schächer {pl}thief | thieves [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Procrastination is the thief of time. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
カラーボール[kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
嘘吐きは泥棒の始まり[うそつきはどろぼうのはじまり, usotsukihadorobounohajimari] (exp) (id) Show me a liar, and I will show you a thief [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
怪盗[かいとう, kaitou] (n) mysterious (phantom) thief [Add to Longdo]
義賊[ぎぞく, gizoku] (n) chivalrous thief [Add to Longdo]
居直り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
御用聞き;ご用聞き[ごようきき, goyoukiki] (n) (1) the rounds of tradesmen going door to door; (2) route man; door-to-door tradesman; order taker; order-taking; (3) (See 岡っ引き) thief taker; secret policeman [Add to Longdo]
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler) [Add to Longdo]
自動車泥[じどうしゃどろ, jidoushadoro] (n) car thief [Add to Longdo]
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief [Add to Longdo]
蛇の道は蛇[じゃのみちはへび, janomichihahebi] (exp) (id) Set a thief to catch a thief [Add to Longdo]
十手;實手(iK);実手(iK)[じって;じゅって, jitte ; jutte] (n) (arch) short truncheon with a hook made of metal or wood (used by policeman and private thief-takers in Edo Japan) [Add to Longdo]
小盗人[こぬすびと, konusubito] (n) sneak thief [Add to Longdo]
鼠窃[そせつ, sosetsu] (n) sneak-thief [Add to Longdo]
鼠賊[そぞく, sozoku] (n) petty thief; pilferer; sneak thief [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
置き引き;置引き[おきびき, okibiki] (n,vs) walking away with another's bag; luggage theft; luggage thief [Add to Longdo]
昼鳶[ひるとんび, hirutonbi] (n) sneak thief [Add to Longdo]
泥縄[どろなわ, doronawa] (n) braiding the rope only after the thief is caught; measure taken in haste or too late [Add to Longdo]
泥棒(P);泥坊[どろぼう, dorobou] (n,vs) thief; burglar; robber; theft; (P) [Add to Longdo]
盗人;盗っ人[ぬすびと(盗人);ぬすっと;ぬすと(盗人)(ok);とうじん(盗人)(ok), nusubito ( nusubito ); nusutto ; nusuto ( nusubito )(ok); toujin ( nusubito )(ok)] (n) thief; robber [Add to Longdo]
盗人にも三分の理[ぬすびとにもさんぶのり, nusubitonimosanbunori] (exp) (id) Even a thief has his reasons [Add to Longdo]
盗人を捕らえて見れば我が子也[ぬすびとをとらえてみればわがこなり, nusubitowotoraetemirebawagakonari] (exp) (id) The thief caught turn out to be one's own son [Add to Longdo]
盗賊[とうぞく, touzoku] (n) thief; robber; (P) [Add to Longdo]
毒を以て毒を制す[どくをもってどくをせいす, dokuwomottedokuwoseisu] (exp) fight fire with fire; set a thief to catch a thief; fight one evil with another [Add to Longdo]
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance [Add to Longdo]
白波;白浪[しらなみ, shiranami] (n) (1) whitecaps; white-crested waves; (2) thief [Add to Longdo]
箱師[はこし, hakoshi] (n) train or bus thief [Add to Longdo]
物取り;物盗り(iK)[ものとり, monotori] (n) thief; robber [Add to Longdo]
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs [Add to Longdo]
防犯装備[ぼうはんそうび, bouhansoubi] (n) anti-thief device [Add to Longdo]
枕捜し;枕探し[まくらさがし, makurasagashi] (n) bedroom theft or thief [Add to Longdo]
目明かし[めあかし, meakashi] (n) (See 岡っ引き) hired thief taker (Edo-period); private detective; private secret policeman [Add to Longdo]
梁上の君子[りょうじょうのくんし, ryoujounokunshi] (exp) (1) (arch) thief; (2) mouse [Add to Longdo]
邯鄲師[かんたんし, kantanshi] (n) bedroom thief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thief
   n 1: a criminal who takes property belonging to someone else
      with the intention of keeping it or selling it [syn:
      {thief}, {stealer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top