ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*swizzle*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: swizzle, -swizzle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swizzle(n) เหล้าค็อกเทลชนิดหนึ่ง
swizzle stick(n) ไม้คนเครื่องดื่ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swizzle (n) swˈɪzl (s w i1 z l)
swizzles (n) swˈɪzlz (s w i1 z l z)
swizzle-stick (n) swˈɪzl-stɪk (s w i1 z l - s t i k)
swizzle-sticks (n) swˈɪzl-stɪks (s w i1 z l - s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンスウィズル[ansuuizuru] (n) {comp} unswizzle [Add to Longdo]
スウィズル[suuizuru] (n) {comp} swizzle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  swizzle
      n 1: any of various tall frothy mixed drinks made usually of rum
           and lime juice and sugar shaken with ice

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top