ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*supply*

S AH0 P L AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: supply, -supply-
English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
supply(n) อุปทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supply(n) จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply(vt) จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
supply(vt) ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy
supply(vt) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute
supply to(phrv) จัดเตรียมให้กับ
supply from(phrv) เก็บสำรองจาก, See also: สำรองจาก
supply with(phrv) จัดเตรียมด้วย
money supply(n) จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
in short supply(idm) หายาก, See also: ขาดแคลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
supply(vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่
WATER water supply(n) การประปา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supply bondกรมธรรม์ค้ำประกันการจัดหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply fanพัดลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply, waterการประปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply-side economicsเศรษฐศาสตร์อุปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplyอุปทาน, การสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply airลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
international supply contractสัญญาขายของข้ามประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninterruptible power supply (UPS)อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (ยูพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
uninterruptible power supply (UPS)อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (ยูพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPS (uninterruptible power supply)ยูพีเอส (อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
water supplyการประปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
water supplyการประปา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uninterupted power supplyเครื่องสำรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Switching mode power supplyแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Energy supplyอุปทานพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Water supplyการประปา [เศรษฐศาสตร์]
Power supplyอุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Rain-water (Water supply)น้ำฝน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรอง, Example: อุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Emergency food supplyปริมาณอาหารสำรองในภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Food supplyการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Hot-water supplyระบบน้ำร้อนในอาคาร [TU Subject Heading]
Industrial water supplyแหล่งน้ำทางการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Labor supplyแหล่งแรงงาน [TU Subject Heading]
Money supplyปริมาณเงิน [TU Subject Heading]
Municipal water supplyน้ำประปา [TU Subject Heading]
Power resources ; Power supplyแหล่งพลังงาน [TU Subject Heading]
Power supplyแหล่งจ่ายกำลัง [TU Subject Heading]
Rain-water (Water-supply)น้ำฝน [TU Subject Heading]
Sanitary supply industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย [TU Subject Heading]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]
Uninterruptible power supplyเครื่องควบคุมแรงดันและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง [TU Subject Heading]
Water-supplyแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Water-supply engineeringวิศวกรรมแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Water-supply, Agriculturalแหล่งน้ำทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Water-supply, Ruralแหล่งน้ำชนบท [TU Subject Heading]
Supplyวัสดุ [การบัญชี]
Air Supplyแหล่งจ่ายอากาศ [การแพทย์]
Blood Supplyหลอดเลือดเลี้ยงอวัยวะช่องท้อง,เส้นเลือด,เลือดมาหล่อเลี้ยง,การมีเลือดไปเลี้ยง [การแพทย์]
Central Supplyหน่วยจ่ายกลาง [การแพทย์]
Central Supply, Hospitalโรงพยาบาล,หน่วยจ่ายของส่วนกลาง,หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล [การแพทย์]
Circuit, Power Supplyวงจรแหล่งจ่ายไฟ [การแพทย์]
full supply levelfull supply level, ระดับน้ำสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uninterruptible power supply (UPS)ยูพีเอส, เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Line, Main Supplyท่อใหญ่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monk supply(n) สังฆภัณฑ์
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supplyAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
supplyBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
supplyBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
supplyCan you supply me with all I need?
supplyCows supply milk.
supplyCows supply us with many things we need.
supplyCows supply us with milk.
supplyExcessive supply leads to a drop in prices.
supplyFood has been in short supply.
supplyFood supply shows steady improvement.
supplyGood technicians are in short supply in the developing countries.
supplyHave a good supply of drinking water.
supplyHe had the kindness to supply me with my school expenses.
supplyI always have a good supply of tissues in my pockets.
supplyI keep a good supply of stamps to save trips to the post office.
supplyIn Japan it's generally thought, "Germany's water supply isn't suitable for drinking," but this is a mistake.
supplyIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
supplyI've heard that if you default on the water rates your water supply will be suspended, is that true?
supplyJapan depends on overseas countries for the supply of raw cotton.
supplyOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
supplyOur supply of food is exhausted.
supplyOur water supply is very short.
supplyPeople are suffering from the contamination of the water supply.
supplyPeople take electricity for granted until its supply is cut off.
supplyPrices depend on supply and demand.
supplyPrinting ink is in short supply.
supplyRecently the demand for this product has increased faster than the supply.
supplyScientists will come up with new methods of increasing the world's food supply.
supplyShe has an abundant supply of seeds to plant in the spring.
supplyStay here for as long as the food supply holds out.
supplySupply is relative to demand.
supplySupply me with this information as soon as possible.
supplySupply of oil from the Middle East may be disturbed.
supplySupply will soon overtake demand.
supplyThe best thing about that place is the barbecue area where they supply you with everything you need.
supplyThe brain needs a continuous supply of blood.
supplyThe current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.
supplyThe Great Lakes supply drinking water.
supplyThere is a chronic oversupply of rice in Japan.
supplyThere is an abundant supply of foodstuffs.
supplyThere is close relationship between supply and demand.
supplyThe soldiers' food supply is running out.
supplyThe store can supply us with anything we need.
supplyThe supply can not keep up with the demand.
supplyThe supply-demand balance is relaxing.
supplyThe supply-demand balance is tight.
supplyThe town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.
supplyThe UN endeavored to supply refugees with food.
supplyThe water of the water supply is dangerous.
supplyThe water supply has failed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูพีเอส(n) UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
ขาดตลาด(v) be lack of, See also: be out of stock, be in short supply, Syn. ขาดแคลน, Ant. เต็มตลาด, Example: ตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดเพราะพ่อค้ากักตุนไว้, Thai Definition: ไม่มีขายในท้องตลาด
เครื่องจ่ายไฟ(n) power supply, Count Unit: เครื่อง
ป้อน(v) provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
อุปทาน(n) supply, Example: รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ และอุปทานของประเทศ
น้ำประปา(n) water supply, See also: tap water, city hydrant water, Syn. น้ำก๊อก, ประปา, Example: น้ำประปาในช่วงนี้จะไหลอ่อน เพราะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ, Thai Definition: น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย
ยกกระบัตร(n) a rank in the provincial Public prosecutors' Department, See also: the supply service of an army, the procurement service, Syn. ยุกกระบัตร, Thai Definition: ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
ประปา(n) water supply, See also: running water, tap water, Syn. น้ำประปา, Example: บางหมู่บ้านนี้ยังไม่มีประปาใช้, Thai Definition: น้ำที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย
การไฟฟ้า(n) electricity authority, See also: power supply authority, Example: การไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้า
จัดหา(v) provide, See also: procure, obtain, supply, Syn. หา, เฟ้นหา, Example: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้, Thai Definition: ไปเลือกเฟ้นหามา
ชักหน้าไม่ถึงหลัง(v) be unable to make ends meet, See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply, Example: เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลัง, Thai Definition: มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่อุปทาน[huangsō uppathān] (n, exp) EN: supply chain
จ่าย[jāi] (v) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue  FR: distribuer ; fournir
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
การจ่าย[kān jāi] (n) EN: supply  FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[kān jāi nām] (n, exp) EN: water supply  FR: distribution d'eau [f]
การประปา[kān prapā] (n, exp) EN: water supply ; water works  FR: distribution d'eau [m]
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[kep sinkhā wai māk koēnpai] (v, exp) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload
ค่าน้ำ[khā nām] (n, exp) EN: water bill ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[khā nām prapā] (n, exp) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)  FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ขาดมือ[khātmeū] (v) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand
ขาดตลาด[khāttalāt] (v) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply
ขาดตลาด[khāttalāt] (adj) EN: out of stock ; not available ; sold out ; in short supply  FR: épuisé ; fini
กฎของอุปสงค์และอุปทาน[kot khøng uppasong lae uppathān] (n, exp) EN: law of supply and demand  FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปสงค์และอุปทาน[kot uppasong lae uppathān] (n, exp) EN: law of supply and demand  FR: loi de l'offre et de la demande [f]
กฎอุปทาน[kot uppathān] (n, exp) EN: law of supply  FR: loi de l'offre [f]
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
พากย์[phāk] (v) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary
ป้อน[pøn] (v) EN: provide ; supply ; offer  FR: approvisionner ; alimenter
ป้อนตลาด(ด้วย)[pøn talāt (dūay)] (v, exp) EN: supply the market (with)  FR: approvisionner le marché (en)
ประปา[prapā] (n) EN: water supply  FR: alimentation en eau [m]
ใส่[sai] (v) EN: supply ; apply ; add ; put in ; insert  FR: mettre ; ajouter ; appliquer
โซ่อุปาทาน[upāthān] (n, exp) EN: supply chain
ตัดไฟ[tat fai] (v, exp) EN: cut off electric supply ; cut off power supply  FR: couper le courant ; couper l'électricité
ตัดน้ำ[tat nām] (v, exp) EN: cut off water supply  FR: couper l'eau
อุปสงค์และอุปทาน[uppasong lae uppathān] (n) EN: supply and demand  FR: l'offre et la demande ; offre et demande [fpl]
อุปทาน[uppathān] (n) EN: supply
ยกกระบัตร[yokkrabat] (n) EN: supply service of an army ; procurement service  FR: intendance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLY S AH0 P L AY1
RESUPPLY R IY0 S AH0 P L AY1
SUPPLY'S S AH0 P L AY1 Z
SUPPLYING S AH0 P L AY1 IH0 NG
OVERSUPPLY OW2 V ER0 S AH0 P L AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supply (v) sˈəplˈaɪ (s @1 p l ai1)
resupply (n) rˈiːsəplaɪ (r ii1 s @ p l ai)
supplying (v) sˈəplˈaɪɪŋ (s @1 p l ai1 i ng)
water-supply (n) wˈɔːtə-səplaɪ (w oo1 t @ - s @ p l ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] to supply; provide, #51 [Add to Longdo]
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, / ] to supply; to provide; to offer, #1,501 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply, #1,948 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
供水[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water, #7,029 [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
水源[shuǐ yuán, ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, ] water source; water supply; headwaters of a river, #7,905 [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
供货[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods, #10,676 [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales, #10,785 [Add to Longdo]
切断[qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off (a supply etc), #10,823 [Add to Longdo]
供热[gōng rè, ㄍㄨㄥ ㄖㄜˋ, / ] heat supply, #11,399 [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄥˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand, #12,583 [Add to Longdo]
货源[huò yuán, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] supply of goods, #13,053 [Add to Longdo]
补给[bǔ jǐ, ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ, / ] supply, #16,135 [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #23,342 [Add to Longdo]
运载[yùn zài, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ, / ] carry; convey; delivery; supply, #25,132 [Add to Longdo]
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, / ] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important, #27,298 [Add to Longdo]
补发[bǔ fā, ㄅㄨˇ ㄈㄚ, / ] supply again (sth lost); reissue; pay retroactively, #28,569 [Add to Longdo]
用光[yòng guāng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄤ, ] out of (supply); spent; exhausted (used up); depleted, #30,264 [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand, #30,363 [Add to Longdo]
补缺[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, / ] to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency, #45,285 [Add to Longdo]
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, / ] get or supply meals at a fixed rate; board, #50,576 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] military supply, #106,912 [Add to Longdo]
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ ㄕㄤ, / ] supply trade [Add to Longdo]
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] gas supply [Add to Longdo]
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of merchandise; a supplier [Add to Longdo]
多功能表[duō gōng néng biǎo, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] multifunction meter (e.g. for gas and electricity supply) [Add to Longdo]
奥运供货商[Ào yùn gōng huò shāng, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of Olympic merchandise [Add to Longdo]
对对子[duì duì zǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄗˇ, / ] to supply the answering phrase [Add to Longdo]
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, / ] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position) [Add to Longdo]
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house) [Add to Longdo]
总供给[zǒng gōng jǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] aggregate supply [Add to Longdo]
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, / ] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency [Add to Longdo]
货币供应量[huò bì gōng yìng liàng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] money supply [Add to Longdo]
零件供货商[líng jiàn gōng huò shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of spare parts [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] TH: เอาของไปส่งตามกำหนด  EN: to supply

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Analogquelle {f}analog supply [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle {f}source of supply [Add to Longdo]
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply [Add to Longdo]
Bürobedarf {m}office supply [Add to Longdo]
Dampfzuleitung {f}steam supply line [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Druckluftanschluss {m}compressed air supply [Add to Longdo]
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature [Add to Longdo]
Einzelfilterversorgung {f}individual filter supply [Add to Longdo]
Energieversorgung {f}energy supply [Add to Longdo]
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company [Add to Longdo]
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply [Add to Longdo]
Fremdeinspeisung {f}third party supply [Add to Longdo]
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply [Add to Longdo]
Gasversorgung {f}gas supply [Add to Longdo]
Geldmenge {f}money supply; quantity of money [Add to Longdo]
Geldmengenpolitik {f}money stock policy; policy of money supply [Add to Longdo]
Gesamtangebot {n}aggregate supply [Add to Longdo]
Gleichstromversorgung {f}DC supply [Add to Longdo]
Hauptstromzuführung {f} [electr.]main current supply line [Add to Longdo]
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter [Add to Longdo]
Hilfslehrer {m} | Hilfslehrer {pl}supply teacher | supply teachers [Add to Longdo]
Hilfsspannungsversorgung {f}auxiliary power supply [Add to Longdo]
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply [Add to Longdo]
Kälteversorgung {f}refrigeration supply [Add to Longdo]
Kälteversorgungsanlage {f}refrigeration supply system [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Leitungsnetz {n}supply network [Add to Longdo]
öffentliche Lieferaufträgepublic supply contracts [Add to Longdo]
Lieferfähigkeit {f}ability to supply [Add to Longdo]
Liefermenge {f}quantity delivered; supplying quantity [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Belieferung {f}; Anlieferung {f} | neue Lieferung {f}supply | resupply [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}scope of supply [Add to Longdo]
Liefervertrag {m}supply contract [Add to Longdo]
Luftzufuhr {f}air supply [Add to Longdo]
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare [Add to Longdo]
Nachfrage {f}; Bedarf {m}; Anspruch {m} | die Nachfrage befriedigen | die Nachfrage decken | die Nachfrage beschleunigendemand | to accommodate the demand | to supply the demand | to anticipate demand [Add to Longdo]
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system [Add to Longdo]
Netzbetrieb {m}power supply operation [Add to Longdo]
Netzfrequenz {f}supply frequency [Add to Longdo]
Netzgerät {n}power supply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー供給[エネルギーきょうきゅう, enerugi-kyoukyuu] (n) energy supply [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
サプライ[sapurai] (n) supply; (P) [Add to Longdo]
サプライサイド[sapuraisaido] (n) supply side [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
サプライチェーン[sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
シンクロ納入[シンクロのうにゅう, shinkuro nounyuu] (n) synchronous supply [Add to Longdo]
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
パワーサプライ[pawa-sapurai] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]
マネーサプライ[mane-sapurai] (n) money supply; (P) [Add to Longdo]
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to [Add to Longdo]
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit [Add to Longdo]
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker [Add to Longdo]
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply [Add to Longdo]
官給[かんきゅう, kankyuu] (n,vs) government supply or issue [Add to Longdo]
給する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish [Add to Longdo]
給気[きゅうき, kyuuki] (n) air supply; aeration [Add to Longdo]
給源[きゅうげん, kyuugen] (n) supply source [Add to Longdo]
給水[きゅうすい, kyuusui] (n,vs) water supply; (P) [Add to Longdo]
給水制限[きゅうすいせいげん, kyuusuiseigen] (n) water supply restrictions [Add to Longdo]
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity [Add to Longdo]
給湯[きゅうとう, kyuutou] (n,vs) hot-water supply [Add to Longdo]
給排水[きゅうはいすい, kyuuhaisui] (n,vs) water supply and drainage [Add to Longdo]
給油[きゅうゆ, kyuuyu] (n,vs) supply of oil; (P) [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) [Add to Longdo]
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying [Add to Longdo]
供す[きょうす, kyousu] (v5s,vt) (See 供する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
供する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
供給[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) supply; provision; (P) [Add to Longdo]
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply [Add to Longdo]
供給コスト[きょうきゅうコスト, kyoukyuu kosuto] (n) supply cost [Add to Longdo]
供給過剰[きょうきゅうかじょう, kyoukyuukajou] (n) oversupply (of goods, etc.); excessive supply [Add to Longdo]
供給過多[きょうきゅうかた, kyoukyuukata] (n) excessive supply; oversupply [Add to Longdo]
供給源[きょうきゅうげん, kyoukyuugen] (n) source of supply [Add to Longdo]
供給地[きょうきゅうち, kyoukyuuchi] (n) supply center; supply centre [Add to Longdo]
供給不足[きょうきゅうぶそく, kyoukyuubusoku] (n) short supply; supply shortage [Add to Longdo]
供給網[きょうきゅうもう, kyoukyuumou] (n) supply network; supply chain; distribution network [Add to Longdo]
供給連鎖[きょうきゅうれんさ, kyoukyuurensa] (n) supply chain [Add to Longdo]
供給連鎖管理[きょうきゅうれんさかんり, kyoukyuurensakanri] (n) supply chain management; SCM [Add to Longdo]
供給路[きょうきゅうろ, kyoukyuuro] (n) supply route [Add to Longdo]
欠を補う[けつをおぎなう, ketsuwooginau] (exp,v5u) to bridge a gap; to supply a lack [Add to Longdo]
原油供給[げんゆきょうきゅう, genyukyoukyuu] (n) oil supply [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
酸素供給[さんそきょうきゅう, sansokyoukyuu] (n) oxygen supply [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] (n,vs) provision; supply; payment; allowance; grant; (P) [Add to Longdo]
資金供給[しきんきょうきゅう, shikinkyoukyuu] (n) financing; funds provision; funds supply; supply of investable funds [Add to Longdo]
需給[じゅきゅう, jukyuu] (n,adj-no) supply and demand; (P) [Add to Longdo]
需要供給[じゅようきょうきゅう, juyoukyoukyuu] (n) supply and demand [Add to Longdo]
需要供給の法則[じゅようきょうきゅうのほうそく, juyoukyoukyuunohousoku] (n) law of supply and demand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply) [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supply
   n 1: an amount of something available for use
   2: offering goods and services for sale [ant: {demand}]
   3: the activity of supplying or providing something [syn:
     {provision}, {supply}, {supplying}]
   v 1: give something useful or necessary to; "We provided the
      room with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
      {render}, {furnish}]
   2: circulate or distribute or equip with; "issue a new uniform
     to the children"; "supply blankets for the beds" [syn:
     {issue}, {supply}] [ant: {recall}]
   3: give what is desired or needed, especially support, food or
     sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
     [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   4: state or say further; "`It doesn't matter,' he supplied"
     [syn: {add}, {append}, {supply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top