ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*strenuou*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: strenuou, -strenuou-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strenuous(adj) ซึ่งต้องใช้กำลังมาก, See also: ซึ่งต้องออกแรง, เหนื่อยยาก, ซึ่งอาบเหงื่อต่างน้ำ, Syn. hard, laborious, uphill
strenuous(adj) ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding, arduous, tough, uphill

English-Thai: Nontri Dictionary
strenuous(adj) เข้มแข็ง,มีพลัง,แข็งแรง,บากบั่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exercise, Strenuousออกกำลังอย่างมาก [การแพทย์]
Muscular Activity, Strenuousกล้ามเนื้อถูกใช้งานมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strenuouShe is a strenuous supporter of women's right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำงานหนัก(v) work hard, See also: work strenuously, Syn. ทำงานมาก, Ant. ทำงานน้อย, Example: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน, Thai Definition: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ตัวเป็นเกลียว(adv) strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai Definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
ตัวเป็นเกลียว(adv) strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai Definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
ยากนาน(v) be poor, See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, , Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ, Thai Definition: ลำบากมาก
กินกำลัง(v) require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินแรง, Example: เครื่องจักรเครื่องนี้กินกำลังมาก, Thai Definition: อาศัยแรงอาศัยกำลังมาก
กินแรง(v) require labor, See also: take labor, use up a great deal of energy, take much effort, be strenuous, Syn. กินกำลัง, หนักแรง, Example: การติดตั้งเครื่องจักรนี้ต้องกินแรงเอาการ, Thai Definition: ต้องใช้แรงมาก
ครัดเคร่ง(v) be strict, See also: be austere, be rigorous, be serious, be severe, be stern, be tense, be strenuous, be strin, Syn. เคร่งครัด, Ant. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย, Example: เธอครัดเคร่งในเรื่องการไหว้พระก่อนนอนมาก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆ, Thai Definition: ปฏิบัติอย่างจริงจัง
ครัดเคร่ง(adj) strict, See also: austere, rigorous, serious, severe, stern, tense, strenuous, stringent, Syn. เคร่งครัด, Ant. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย, Example: หลักการนี้เป็นข้อกำหนดอันครัดเคร่งของที่นี่, Thai Definition: ที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่ง[khreng = khrēng] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent  FR: strict ; rigoureux
เคร่งเครียด[khrengkhrīet] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous  FR: tendu ; crispé
กินกำลัง[kin kamlang] (v, exp) EN: require labor ; take labor ; take much effort; be strenuous  FR: nécessiter un travail
ทำงานหนัก[thamngān nak] (v, exp) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STRENUOUS S T R EH1 N Y UW0 AH0 S
STRENUOUSLY S T R EH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strenuous (j) strˈɛnjuəʳs (s t r e1 n y u@ s)
strenuously (a) strˈɛnjuəʳsliː (s t r e1 n y u@ s l ii)
strenuousness (n) strˈɛnjuəʳsnəs (s t r e1 n y u@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, ] entail strenuous effort; be a strain, #14,994 [Add to Longdo]
费劲[fèi jìn, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to require effort; strenuous, #20,064 [Add to Longdo]
费劲儿[fèi jìn r, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄦ˙, / ] to require effort; strenuous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrengung {f}strenuousness [Add to Longdo]
anstrengend; ermüdend {adj}strenuous [Add to Longdo]
anstrengend {adv}strenuously [Add to Longdo]
tüchtig; rührig; unermüdlich; energisch; hartnäckig {adj}strenuous [Add to Longdo]
tüchtig {adv}strenuously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
大童[おおわらわ, oowarawa] (adj-na,n) (sens) strenuous efforts; hard fighting [Add to Longdo]
努力奮励[どりょくふんれい, doryokufunrei] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] (adv) energetically; strenuously; heartily; (P) [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] (n,vs) hard struggle; strenuous effort; (P) [Add to Longdo]
奮闘努力[ふんとうどりょく, funtoudoryoku] (n,vs) try one's best; all-out effort; strenuous efforts [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P) [Add to Longdo]
奮励[ふんれい, funrei] (n,vs) strenuous efforts [Add to Longdo]
奮励努力[ふんれいどりょく, funreidoryoku] (n,vs) making strenuous efforts; exerting oneself [Add to Longdo]
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P) [Add to Longdo]
力行[りっこう;りょっこう, rikkou ; ryokkou] (n,vs) strenuous efforts; exertion [Add to Longdo]
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n,vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top