ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*spying*

S P AY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spying, -spying-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spyingShe is an old hand at spying on tax evaders.
spyingSpying on gangsters was a dangerous venture.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPYING S P AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spying (v) spˈaɪɪŋ (s p ai1 i ng)
espying (v) ˈɪspˈaɪɪŋ (i1 s p ai1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军事情报[jūn shì qíng bào, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] military intelligence; spying; charge used as a pretext in sentencing dissidents [Add to Longdo]
间谍活动[jiàn dié huó dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] espionage; spying [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spionage {f}spying [Add to Longdo]
entdeckendespying [Add to Longdo]
erspähen | erspähend | erspäht | erspähte | erspähteto espy | espying | espies | espied | espyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偵知[ていち, teichi] (n,vs) spying; investigating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spying
   n 1: keeping a secret or furtive watch
   2: the act of keeping a secret watch for intelligence purposes
     [syn: {spying}, {undercover work}]
   3: the act of detecting something; catching sight of something
     [syn: {detection}, {catching}, {espial}, {spying},
     {spotting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top