ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*soloist*

S OW1 L OW2 AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soloist, -soloist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soloist(n) นักร้องเดี่ยว
soloist(n) คนเล่นดนตรีชิ้นเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLOIST S OW1 L OW2 AH0 S T
SOLOIST S OW1 L OW2 IH0 S T
SOLOISTS S OW1 L OW2 AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soloist (n) sˈoulouɪst (s ou1 l ou i s t)
soloists (n) sˈoulouɪsts (s ou1 l ou i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solist {m} | Solisten {pl}soloist | soloists [Add to Longdo]
Solotänzer {m}; Solotänzerin {f}principal dancer; soloist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソリスト(P);ソロイスト[sorisuto (P); soroisuto] (n) soloist (fre [Add to Longdo]
独奏者[どくそうしゃ, dokusousha] (n) soloist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soloist
      n 1: a musician who performs a solo

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top