ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smuggler*

S M AH1 G L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smuggler, -smuggler-
English-Thai: Nontri Dictionary
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smugglerThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缉私[jī sī, ㄐㄧ ㄙ, / ] to suppress smugglers; to search for smuggled goods, #35,124 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m} | Schmuggler {pl}smuggler | smugglers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smuggler
   n 1: someone who imports or exports without paying duties [syn:
      {smuggler}, {runner}, {contrabandist}, {moon curser},
      {moon-curser}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top