ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smuggle*

S M AH1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smuggle, -smuggle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smuggle(vi) ลักลอบนำเข้า
smuggle(vt) ลักลอบนำเข้า
smuggle in(phrv) ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out
smuggle out(phrv) ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in
smuggle past(phrv) ลักลอบนำผ่าน
smuggle through(phrv) ลักลอบเข้าประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smuggleIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
smuggleThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าของเถื่อน(v) smuggle, Thai Definition: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี
ผู้ลักลอบ(n) smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
ลักลอบ(v) smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai Definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
หนีภาษี(adj) smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai Definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี(n) smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai Definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี(n) smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
แอบ(v) tuck away, See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน, Thai Definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[lakløp] (v) EN: sneak ; smuggle  FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หนีภาษี[nī phāsī] (adj) EN: smuggled
ยึดของหนีภาษี[yeut khøng nī phāsī] (v, exp) EN: seize smuggled goods

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLE S M AH1 G AH0 L
SMUGGLED S M AH1 G AH0 L D
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggle (v) smˈʌgl (s m uh1 g l)
smuggled (v) smˈʌgld (s m uh1 g l d)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smuggles (v) smˈʌglz (s m uh1 g l z)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走私[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
夹带[jiā dài, ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ, / ] to smuggle; to carry secretly; notes smuggled into an exam, #34,230 [Add to Longdo]
缉私[jī sī, ㄐㄧ ㄙ, / ] to suppress smugglers; to search for smuggled goods, #35,124 [Add to Longdo]
偷运[tōu yùn, ㄊㄡ ㄩㄣˋ, / ] to smuggle, #45,185 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m} | Schmuggler {pl}smuggler | smugglers [Add to Longdo]
schmuggeln | schmuggelnd | geschmuggelt | er/sie schmuggelt | ich/er/sie schmuggelte | er/sie hat/hatte geschmuggeltto smuggle | smuggling | smuggled | he/she smuggles | I/he/she smuggled | he/she has/had smuggled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smuggle
      v 1: import or export without paying customs duties; "She
           smuggled cigarettes across the border"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top