ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smitten*

S M IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smitten, -smitten-
English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smitten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ smite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite

English-Thai: Nontri Dictionary
smitten(vt pp ของ) smite

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smittenI was at a musical recently, in the third row. Seeing the actor I love up close like that made me feel more smitten with him than ever.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMITTEN S M IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smitten (v) smˈɪtn (s m i1 t n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
quälen | gequält | quält | quälteto smite {smote; smitten} | smitten | smites | smote [Add to Longdo]
schlagen | schlagend | geschlagento smite {smote; smitten} | smiting | smitten [Add to Longdo]
vergaffen | vergaffendto be smitten with | being smitten with [Add to Longdo]
vergaffento smitten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smitten
   adj 1: (used in combination) affected by something overwhelming;
       "conscience-smitten"; "awe-struck" [syn: {smitten},
       {stricken}, {struck}]
   2: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
     rock group's new album"; "he was infatuated with her" [syn:
     {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty}, {smitten},
     {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top