ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*significant*

S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: significant, -significant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
significant(adj) ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. important, great, major, valuable, Ant. insignificant, trivial, petty
insignificant(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไร้ความหมาย, สัพเพเหระ, เล็กน้อย, Syn. unimportant, meaningless, Ant. significant, considerable
significantly(adv) อย่างสำคัญ, See also: อย่างจำเป็น, Syn. essentially, necessarily
insignificantly(adv) อย่างไม่สำคัญ, See also: อย่างไม่มีความหมาย, Ant. significantly, inconsiderably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ,เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป,ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful, important

English-Thai: Nontri Dictionary
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
significantAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
significantA wedding is a significant ceremony.
significantBut for you I'll always be insignificant.
significantBut the benefits are significant at all ages.
significantHe has made a significant decision.
significantHe studied the scientists considered to be the most significant of the 19th century.
significantHis behavior is significant of his intentions.
significantIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
significantI'm so unimportant and insignificant.
significantIn Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.
significantI view his error as insignificant.
significantRelative to overall sales, that of software is insignificant.
significantSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
significantThe difference in our ages is not significant.
significantThe life in the university is significant.
significantThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
significantThe superpowers made significant progress in disarmament.
significantWhat is significant in this argument is that his theory can identify those phenomena.
significantWithin the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.
significantYour exam today will be very significant for your future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง(adj) trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
จิ๊บจ๊อย(adj) trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
มีความสำคัญ(v) be significant, See also: be important, Syn. มีความหมาย, Ant. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย, Example: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น
สลักสำคัญ(v) be important, See also: be significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร
สลักสำคัญ(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
เรื่องสำคัญ(n) important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
เล็กน้อย(adj) trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai Definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
สำคัญ(v) be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ(adj) important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
ขี้ประติ๋ว(adj) trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai Definition: ไม่สำคัญ
คู่สร้างคู่สม(n) spouse, See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate, Syn. คู่ชีวิต, Example: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
ขี้ผง(adj) trivial, See also: insignificant, unimportant, Syn. ขี้ปะติ๋ว, เล็ก, เล็กน้อย, Ant. สำคัญ, ใหญ่, Example: เงินจำนวนแค่นี้เป็นเรื่องขี้ผง ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรให้หนักสมอง, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขี้ปะติ๋ว(adj) trifling, See also: insignificant, unimportant, slight, trivial, Syn. เล็ก, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, Example: ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วที่ไม่อยากสนใจ, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ใหญ่(adj) big, See also: major, important, main, significant, Syn. หลัก, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรทบทวนและเร่งแก้ปัญหา, Thai Definition: ที่เป็นสำคัญ
เอ้(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญ, Example: ในวงการกีฬา นักกีฬาตัวเอ้ของเมริกันนั้น คนผิวดำมีชื่อมาก, Thai Definition: สำคัญ, หัวโจก
สัพเพเหระ(adj) miscellaneous, See also: trivial, trifling, insignificant, Example: พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ที่ไม่เห็นจะได้สาระอะไรขึ้นมาเลย, Thai Definition: ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)
กระจิริด(adj) tiny, See also: little, small, negligible, insignificant, trivial, Syn. กระจิด, กระจิ๋ว, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, มโหฬาร, Example: นกตัวกระจิริดบินไปบินมา
กระท้อมกระแท้ม(adj) small, See also: insignificant, little, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใหญ่โต, Example: จำนวนแค่กระท้อมกระแท้มจะพอหรือ
กระผีก(adj) trivial, See also: small, little, insignificant, Syn. นิดเดียว, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว, Ant. มาก, Example: เขาโมโหกับเรื่องแก่กระผีกริ้น
กระผีกริ้น(adj) trivial, See also: small, little, insignificant, Syn. นิดหน่อย, น้อยมาก, เล็กน้อย, Ant. มาก, Example: มีเงินแค่กระผีกริ้นยังอยากหน้าใหญ่ไปเลี้ยงข้าวคนอื่น
กิ่งก้อย(adj) little, See also: small, insignificant, negligible, trivial, Syn. เล็ก, น้อย, เล็กน้อย, Example: เรื่องกิ่งก้อยอย่าเอามาสนใจ, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไร้สาระ
มีความหมาย(v) be meaningful, See also: be special, be significant, Ant. หมดความหมาย, Example: หนังสือเล่มนี้มีความหมายกับฉันมาก เพราะพ่อให้ฉันไว้ก่อนที่พ่อจะจากไป, Thai Definition: มีคุณค่าหรือมีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[khīphong] (adj) EN: trivial; insignificant; unimportant  FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[kingkøi] (adj) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial  FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[krajøi] (adj) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little  FR: insignifiant
กระจอก[krajøk] (adj) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty  FR: insignifiant
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
สลักสำคัญ[salaksamkhan] (v) EN: be important ; be significant
สลักสำคัญ[salaksamkhan] (adj) EN: important ; significant  FR: important ; significatif
สำคัญ[samkhan] (adj) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special  FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
ตัวเลขนัยสำคัญ[tūalēk nai samkhan] (n, exp) EN: significant figure
ย่อย[yǿi = yøi] (adj) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate  FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre
หยุมหยิม[yumyim] (adj) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty  FR: insignifiant ; dérisoire

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNIFICANT S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANT S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
INSIGNIFICANT IH2 N S IH0 G N Y IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANTLY S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
significant (j) sˈɪgnˈɪfɪkənt (s i1 g n i1 f i k @ n t)
insignificant (j) ˌɪnsɪgnˈɪfɪkənt (i2 n s i g n i1 f i k @ n t)
significantly (a) sˈɪgnˈɪfɪkəntliː (s i1 g n i1 f i k @ n t l ii)
insignificantly (a) ˌɪnsɪgnˈɪfɪkəntliː (i2 n s i g n i1 f i k @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
重大[zhòng dà, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ, ] great; important; major; significant, #977 [Add to Longdo]
微不足道[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, ] negligible; insignificant, #17,965 [Add to Longdo]
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] minute; tiny; negligible; insignificant, #18,561 [Add to Longdo]
无关紧要[wú guān jǐn yào, ㄨˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, / ] indifferent; insignificant, #25,357 [Add to Longdo]
恩人[ēn rén, ㄣ ㄖㄣˊ, ] a benefactor; a person who has significantly helped sb else, #29,149 [Add to Longdo]
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs, #40,406 [Add to Longdo]
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect, #53,389 [Add to Longdo]
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, ] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut, #71,619 [Add to Longdo]
雕虫小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings, #73,521 [Add to Longdo]
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] tiny insignificant details; niceties, #130,340 [Add to Longdo]
雕虫篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings, #564,668 [Add to Longdo]
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 齿 / ] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text [Add to Longdo]
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ke3 yi3 liao2 yuan2, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, kě yǐ liáo yuán, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄌㄧㄠˊ ㄩㄢˊ, ] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect [Add to Longdo]
有意义[yǒu yì yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄧˋ, / ] to have meaning; to have significance; meaningful; significant [Add to Longdo]
有统计学意义[yǒu tǒng jì xué yì yì, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] statistically significant [Add to Longdo]
没大改变[méi dà gǎi biàn, ㄇㄟˊ ㄉㄚˋ ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] not significantly changed [Add to Longdo]
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
gültigsignificant [Add to Longdo]
bedeutend; bedeutsam {adj}significant [Add to Longdo]
bedeutsam {adv}significantly [Add to Longdo]
bedeutungslos; unerheblich; unscheinbar {adj}insignificant [Add to Longdo]
bedeutungsvoll {adj} | bedeutungsvoller | am bedeutungsvollstensignificant | more significant | most significant [Add to Longdo]
belanglos {adv}insignificantly [Add to Longdo]
bezeichnendsignificant [Add to Longdo]
bezeichnenderweise {adv}significantly [Add to Longdo]
höchstwertigmost significant [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant [Add to Longdo]
niederstwertig {adj}least-significant [Add to Longdo]
positive Ziffersignificant digit [Add to Longdo]
signifikant {adj}significant [Add to Longdo]
signifikante Stelle {f} [math.]significant digit [Add to Longdo]
unbedeutendnonsignificant [Add to Longdo]
unbedeutend; bedeutungslosinsignificant [Add to Longdo]
wertigsignificant [Add to Longdo]
die bessere HälfteSO : significant other [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
ノーカウント[no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]
ノーカン[no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant) [Add to Longdo]
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]
意義深い[いぎぶかい, igibukai] (adj-i) significant; important [Add to Longdo]
一大転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point [Add to Longdo]
一文[いちもん, ichimon] (n) something insignificant; one mon (10th sen); (P) [Add to Longdo]
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks) [Add to Longdo]
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling [Add to Longdo]
軽微[けいび, keibi] (adj-na,n) slight; little; insignificant [Add to Longdo]
桁落ち[けたおち, ketaochi] (n) {math} cancellation of significant digits [Add to Longdo]
此れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit) [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] (n) least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうビット, saishouyuukou bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] (n) {comp} least significant digit; LSD [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] (n) most significant bit; MSB [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] (n) {comp} most significant bit; MSB [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうビット, saidaiyuukou bitto] (n) {comp} most significant bit; MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] (n) {comp} most significant digit; MSD [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end [Add to Longdo]
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na,n) serious; important; significant; grave; weighty; (P) [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなエスジーエムエルもじ, juuyouna esuji-emueru moji] (n) {comp} significant SGML character [Add to Longdo]
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [Add to Longdo]
大した[たいした, taishita] (adj-pn) considerable; great; important; significant; a big deal; (P) [Add to Longdo]
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides [Add to Longdo]
特定数字[とくていすうじ, tokuteisuuji] (n) {comp} significant digit [Add to Longdo]
馬鹿にならない[ばかにならない, bakaninaranai] (exp) something not insignificant; not to be sneezed at [Add to Longdo]
微微;微々[びび, bibi] (adj-t,adv-to) slight; insignificant; small [Add to Longdo]
物の数ではない;ものの数ではない[もののかずではない, mononokazudehanai] (exp) nothing special; nothing significant [Add to Longdo]
物の数に入らない[もののかずにはいらない, mononokazunihairanai] (adj-i) off the map; insignificant [Add to Longdo]
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards [Add to Longdo]
末梢的[まっしょうてき, masshouteki] (adj-na) trivial; minor; insignificant [Add to Longdo]
無為無能[むいむのう, muimunou] (n,adj-na) idle and incompetent; accomplishing nothing significant nor being capable of doing so; lacking the talent to do anything but idle away one's time [Add to Longdo]
名も無い;名もない[なもない, namonai] (adj-i) unknown; obscure; insignificant [Add to Longdo]
名も無い人;名もない人[なもないひと, namonaihito] (n) nobody; nameless (insignificant) person [Add to Longdo]
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]
特定数字[とくていすうじ, tokuteisuuji] significant digit [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]
有意状態[ゆういじょうたい, yuuijoutai] significant condition [Add to Longdo]
有効けた[ゆうこうけた, yuukouketa] significant digit [Add to Longdo]
有効けた演算[ゆうこうけたえんざん, yuukouketaenzan] significant digit arithmetic [Add to Longdo]
有効数字[ゆうこうすうじ, yuukousuuji] significant digits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 significant
   adj 1: important in effect or meaning; "a significant change in
       tax laws"; "a significant change in the Constitution"; "a
       significant contribution"; "significant details";
       "statistically significant" [syn: {significant},
       {important}] [ant: {insignificant}, {unimportant}]
   2: fairly large; "won by a substantial margin" [syn:
     {significant}, {substantial}]
   3: too closely correlated to be attributed to chance and
     therefore indicating a systematic relation; "the interaction
     effect is significant at the .01 level"; "no significant
     difference was found" [ant: {nonsignificant}]
   4: rich in significance or implication; "a meaning look" [syn:
     {meaning(a)}, {pregnant}, {significant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top