ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*shamefully*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shamefully, -shamefully-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู(adv) shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ทำงามหน้า(v) behave shamefully, Example: ลูกสาวบ้านนี้ทำงามหน้าโดยหนีตามผู้ชายไป, Thai Definition: ทำเรื่องให้ผู้ใหญ่ได้รับความอับอาย
ประเจิดประเจ้อ(adv) unduly exposed to the public eye, See also: shamefully, disgracefully, Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด, Ant. มิดชิด, Example: ในการจัดงานบุญไม่น่าให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างประเจิดประเจ้อหรือออกหน้าออกตาเกินไป, Thai Definition: อาการกระทำที่ถือกันว่าน่าละอายหรือไม่บังควรให้คนอื่นเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำงามหน้า[tham ngāmnā] (v, exp) EN: behave shamefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamefully (a) ʃˈɛɪmfəliː (sh ei1 m f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schändlich {adv}shamefully [Add to Longdo]
schandbar {adv}shamefully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamefully
   adv 1: in a dishonorable manner or to a dishonorable degree;
       "his grades were disgracefully low" [syn:
       {disgracefully}, {ingloriously}, {ignominiously},
       {discreditably}, {shamefully}, {dishonorably},
       {dishonourably}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top